Komunikat Zarządu PGA Polska

Komunikat Zarządu PGA Polska

Zarząd PGA Polska informuje, iż organizator PGA Polska Pro Tour firma Golfeveryday sp. z o.o. wycofała się z organizacji cyklu turniejów w 2013 roku na zasadach, uzgodnionych umową podpisaną w zeszłym roku.

Zarząd Stowarzyszenia stwierdza, iż po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej stanu faktycznego i stosunku umownego łączącego PGA Polska i Golfeveryday sp. z o.o., podejmie wszelkie stosowne kroki w celu uzyskania należnych Stowarzyszeniu świadczeń, w tym naprawienia wynikłej dla Stowarzyszenia szkody kontraktowej, a także w celu doprowadzenia do jak najszybszych wypłat nagród pieniężnych dla członków Stowarzyszenia należnych z tytułu turnieju w tureckiej miejscowości Belek.

„O tym, iż firma Golfeveryday sp. z o.o. nie zorganizuje cyklu turniejów PGA Polska Pro Tour zostaliśmy poinformowani na tydzień przed pierwszymi zawodami. Oznacza to wymierne straty dla Stowarzyszenia. Jak dotąd nierozliczony został turniej PGA Pro-Am Tour w Turcji, a kolejne turnieje z serii PGA Polska będzie finansowało z własnych środków przy współpracy z polami. To sytuacja niedopuszczalna, w związku z tym będziemy się bronić prawnie przed tego typu praktykami, które ekonomicznie i wizerunkowo godzą w dobre imię Stowarzyszenia. W związku z tym zostanie wynajęta zewnętrzna kancelaria prawna, która przygotuje pozew przeciwko wyżej wymienionej firmie.” , powiedział Prezes PGA Polska Jarosław Sroka.

Jednocześnie informujemy, iż turniej Gradi GC Invitational by PGA Polska zostanie zorganizowany przez PGA Polska we współpracy z polem golfowym Gradi GC. O kolejnych turniejach poinformujemy w najbliższej przyszłości.

Na stronie dotychczasowego organizatora pojawiła się odpowiedź na oświadczenie PGA , którą zamieszczamy :

Drodzy golfiści,

Niniejszym pragniemy ustosunkować się do oświadczenia PGA Polska oraz do wypowiedzi Prezesa PGA Polska, Pana Jarosława Sroki.
Pierwszą informację o możliwej opcji odwołania PGA Polska PRO TOUR 2013 przekazaliśmy na spotkaniu z Prezesem PGA Polska w Warszawie w dniu 3 kwietnia.
W dniu 12 kwietnia PGA Polska zostało pisemnie poinformowane o fakcie braku możliwości organizacji Touru na dotychczasowych zasadach. W tym samym dniu zaproponowaliśmy PGA Polska możliwe warianty zorganizowania PGA Polska PRO Tour 2013. Przedstawiliśmy alternatywne rozwiązania, ponieważ bardzo trudno nam sobie wyobrazić rok bez profesjonalnej ligi w kraju. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy, żadnej pisemnej odpowiedzi z PGA Polska na nasze propozycje.
W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do odwołania cyklu PGA Polska PRO Tour w roku 2013.
Jest Nam niezmiernie przykro, iż Zarząd PGA Polska wybrał tak dziwną drogę komunikacji oraz informowania organizatora ligi, jaką jest wydane w dniu 23 kwietnia oświadczenie.

Zespół PGA Polska PRO Tour.