2600 dzieci przeszkolonych w ramach programu Golf dla wszystkich 2

Zajęcia Golf dla wszystkich prowadzone były zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Juniorów, wprowadzonym przez PZG. Celem zajęć było zaprezentowanie podstaw golfa pośród dzieci z różnych środowisk, popularyzacja samej aktywności fizycznej jak i golfa jako doskonałego sportu wychowawczego i kształtującego charakter.

Przez 4 miesiące projekt realizowali członkowie oraz aplikanci PGA Polska – Kasia Nieciak, Filip Naglak i Paweł Czerwonka. Zajęcia prowadzone były w 12 szkołach (w czterech w każdym województwie), a w każdej szkole prowadzone były zajęcia 4 razy w tygodniu dla określonych grup. Dodatkowo zorganizowano dla dzieci z poszczególnych regionów wycieczki na pola golfowe. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się z prawdziwymi obiektami jak i wziąć udział w akademii golfa na polu.
Największym problemem, jak mówią wszyscy trenerzy, było często niedostosowanie sal gimnastycznych w szkołach do liczebności klas. Dzieci musiały ćwiczyć na korytarzu lub w tym celu wykorzystywano tereny przyszkolne, gdy temperatura była odpowiednia.
Ponad 2600 dzieci w trzech różnych województwach w Polsce miało już pierwszy kontakt z golfem. Najważniejszym teraz elementem jest zachęcenie ich do dalszej gry. „Szkolenia golfowe zostały przyjęte bardzo pozytywnie i zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i nauczycieli.

Stowarzyszenie PGA Polska liczy na to, iż będzie mogło kontynuować projekt. Już powstała koncepcja jego ulepszenia, aby stał się programem ciągłym, obejmującym swoim zasięgiem jak największą grupę uczniów.