System kalibracji pól golfowych

System kalibracji pól golfowych
Do czego służy system kalibracji pól golfowych?
Dwa pola mają taki sam par. Mimo to gracz może regularnie osiągać dobry wynik na jednym z nich, a na innym wyraźnie gorszy. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ różnią się one stopniem trudności. Aby dwa pola mogły być porównywalne dla graczy o wyższych handicapach, opracowano system kalibracji.
Do czasu zastosowania kalibracji trudność pola była określana tylko w stosunku do tzw. gracza scrach, którego handicap wynosi 0. Nie uwzględniało to różnicy trudności dla graczy ze średnim lub wysokim handicapem.
Celem Systemu kalibracji pól golfowych USGA jest relatywne ujednolicenie handicapów graczy w zależności od trudności pola. Tzw. slope pola uaktualnia handicap gracza na konkretnym polu. Poprzez zastosowanie „slope” pola wyrównuje się szanse dla graczy o różnych handicapach.
Na system kalibracji składa się kilka bardzo istotnych czynności:
a) pomiar pola golfowego,
b) ocena poszczególnych utrudnień na danym polu, które wpływają na efektywną długość pola, według ściśle określonych wytycznych USGA,
c) obliczenie parametrów określających CR i slope na podstawie pomiarów i oceny utrudnień.
System kalibracji pól, jaki mamy w obecnej formie, został wprowadzony i pozytywnie przetestowany w roku 1982 na wszystkich polach w Kolorado.
Do dnia dzisiejszego większość krajów na świecie uzyskała licencję USGA na wprowadzenie kalibracji. Posiada ją również Polski Związek Golfa.
Bezwzględnym warunkiem utrzymania tej licencji jest regularny udział przedstawicieli związków narodowych w konferencjach dotyczących kalibracji, które odbywają się regularnie co dwa lata.
W tym roku konferencja odbywała się w dniach od 17 do 20 lutego w Vale do Lobo w Portugalii. Przyjechało na nią liczne grono 75 przedstawicieli związków z całej Europy. Miałem zaszczyt być jednym z nich.
Spotkania przedstawicieli zespołów kalibracyjnych celują przede wszystkim w omawianiu wszelkich zmian w zakresie kalibracji wprowadzanych w ostatnim czasie.
Zmiany do systemu są wprowadzane m.in. w celach:
a. zgodności z „Regułami gry w golfa” (w których zmiany też są wprowadzane co 4 lata),
b. uproszczenia systemu.
Istotną część odbywających się na konferencji zajęć stanowią także dyskusje i zalecenia w zakresie jednolitej oceny poszczególnych warunków na polach.
Przede wszystkim na miejscu miałem okazję porównać poszczególne metody wypracowane i stosowane przez różne zespoły, co stanowi niebagatelną korzyść dla naszej grupy kalibracyjnej.

Po obserwacji pracy innych związków i po rozmowach z ich przedstawicielami mam także jeszcze jedno ważne spostrzeżenie co do istoty kalibracji pól golfowych. Otóż coraz więcej graczy przyjeżdża do Polski na turnieje i wymagają oni, aby nasz system handicapowy był dostosowany do systemów powszechnie stosowanych w Europie.
Cieszy fakt, że gracze polscy są świadomi, co daje kalibracja, i w dużym stopniu interesują się liczbą dodatkowych uderzeń w stosunku do swoich handicapów, jakie dostają na poszczególnych polach. Jest to istotne, tym bardziej że różnice w trudności pól w Polsce są znaczne, a nierzadko turnieje odbywają się z różnych tee.
System kalibracji w znacznym stopniu pomaga w wyrównaniu poziomów handicapów graczy z różnych klubów. Sprzyja to atmosferze obiektywności w wynikach turniejowych.