Nowy Pro potzrzebny w Sierze.

Z dniem 27.02.2009 roku, Rada Nadzorcza Sierra Golf Club Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Andreasem Gall, ze względu na brak porozumienia dot. dalszych zasad współpracy. Andy rozpoczął swoją współpracę Sierra Golf Club w sierpniu 2005 roku jako Head Pro odpowiedzialny za udzielanie lekcji, prowadzenie i przygotowywanie akademii golfa oraz turniejów. W 2007 roku został awansowany na Head Pro, Sales and Marketing Menagera oraz Członka Zarządu Sierra Golf Club Sp. z o.o. i był odpowiedzialny m.in. za organizację I Europejskich Kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Golfie Omega Mission Hills World Cup – European Qualifier. Andy w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie przekazywał zakres swoich prac pracownikom Sierra Golf Club, a potem jak twierdzi powróci w swoje rodzinne strony.
Póki co wakat na pro i pomocnika w Sierra Golf Club jest jeszcze wolny. Zainteresowani powinni szybko kontaktować się z klubem, zwłaszcza że w obecnych czasach o dobrą posadę raczej trudno, a i jak sądzimy konkurencja w tej materii jest spora.