Wstyd juniorzy

Wstyd juniorzy

Ostatniego dnia mistrzostw miało zdarzenie bez precedensu, kuriozum polskiego golfa . Zespoły Toyi zdominowały mistrzostwa . Drużyny A,B i C wspaniała walka i postawa ( Pulsakowski, Meronk ,Gradecki ,Ragankiewicz, Szmidt Jr ,Katarzyna Selwent )
A zespoły D,E I F jako jedyne poddały popołudniowe rundy bez walki mając ogromne szanse na poprawienie swoich lokat. Juniorzy z innych klubów nie mogli się nadziwić jak można się poddać podając za przyczynę brak chęci do gry. Taka postawa zażenowała wszystkich poza nimi . Ich dobre samopoczucie i świetne humory po poddaniu się wzbudziły u pozostałych juniorów śmiech i politowanie . Potwierdza się , że chęci rodziców często mijają się ambicjami ich dzieci. Z takich juniorów pożytku polski golf nie będzie miał i ci chłopcy w polskim golfie znaczenie będą mieli mniej niż marginalne. Złota polska młodzież .Nie wymieniam nazwisk tych chłopców zainteresowani znajdą je na stronie www.gms.pzgolf.pl w zakładce z wynikami mistrzostw.
Wstyd panowie.