Zmiany w Regułach Gry w Golfa

Zmiany w Regułach Gry w Golfa

Została wydana najnowsza wersja „Decisions on the Rules of Golf 2010-2011″ opracowana wspólnie przez R&A;i USGA. Najważniejsza zmiana mówi o tym, ze na karcie wyników gracz musi zapisać swój handicap gry, który otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu, a nie jak było do tej pory handicap dokładny nadany i aktualizowany w Systemie Handicapowym.
Sprecyzowano nowe specyfikacje dotyczące rowków na licach kijów golfowych.
Korzystanie z urządzeń do pomiaru odległości, dostarczającego tych samych informacji, co książeczka z opisem odległości lub znaczniki usytuowane na polu są dopuszczalne. Szczegółowe zmiany są opisane na stronie PZG. Przypominamy także, że aktualnie obowiązujące reguły wydane przez nasze wydawnictwo można zakupić tutaj.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.