Zmiany w Regułach Gry w Golfa

Zmiany w Regułach Gry w Golfa

Została wydana najnowsza wersja „Decisions on the Rules of Golf 2010-2011″ opracowana wspólnie przez R&A;i USGA. Najważniejsza zmiana mówi o tym, ze na karcie wyników gracz musi zapisać swój handicap gry, który otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu, a nie jak było do tej pory handicap dokładny nadany i aktualizowany w Systemie Handicapowym.
Sprecyzowano nowe specyfikacje dotyczące rowków na licach kijów golfowych.
Korzystanie z urządzeń do pomiaru odległości, dostarczającego tych samych informacji, co książeczka z opisem odległości lub znaczniki usytuowane na polu są dopuszczalne. Szczegółowe zmiany są opisane na stronie PZG. Przypominamy także, że aktualnie obowiązujące reguły wydane przez nasze wydawnictwo można zakupić tutaj.