Marek Michałowski nowym Prezesem PZG !

Znamy już prezesa PZG – został nim Marek Michałowski zdobył on 35 głosów , Robert Kusiak zdobył 17 głosów jeden głos oddano nieważny.
Członkowie Zarządu PZG to:Grzegorz Puszkarski,Janusz Sikora,Krzysztof Przybylski,Paweł Laskowski
komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Andrzej Olszewski,Wice przewodniczący Gilbert Heit,
sekretarz Andrzej Kurzela
Delegaci w drodze głosowania przyznali tytuł honorowego prezesa Polskiego Związku Golfa Piotrowi Mondalskiemu.

Wcześniej, przed wyborami z Marekiem, Michałowskim i Robertem Kusiakiem “zagraliśmy dziewiątkę” co odpowiedział nam wówczas kandydat a dziś Prezes PZG?
Zadaliśmy mu 9 pytań, które przypominamy.
Oto one i odpowiedzi na nie.

Marek Michałowski
Proszę przedstawić się czytelnikom. Wykształcenie, branża, stan rodzinny, zainteresowania (oprócz golfa rzecz jasna), przynależność klubowa, aktualny hcp, najważniejsze zeszłoroczne turnieje z Pana udziałem

Marek Michałowski lat 57 zamieszkały w Warszawie.
Wykształcenie wyższe SGPiS – Wydział Finanse i Statystyka. Posiadam tytuł Biegłego Rewidenta.
Od 1978 r. zatrudniony w Budimex SA – spółka jest jednym z liderów polskiego rynku budowlanego. Od roku 1990 do 2009 w Zarządzie najpierw jako Dyrektor Finansowy a następnie od 1998 r. jako Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej. Aktualnie Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Ferrovial – Agroman SA – jest to hiszpańska spółka budowlana, która jednocześnie jest większościowym (60%) akcjonariuszem w Budimeksie.
Ponadto jestem Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – organizacji, która zrzesza wszystkie największe polskie firmy budowlane broniąc ich interesów m.in. w Parlamencie i instytucjach rządowych.
Jestem także członkiem Rady Głównej BCC.
Żonaty, dwoje dzieci: syn Piotr i córka Dorota
Zainteresowania: oprócz golfa, narty, nurkowanie, tenis
Klub FWG & CC
HCP 10,8
Turnieje: Mistrzostwa Polski Matchplay
Mistrzostwa Polski Seniorów
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Mistrzostwa Klubu FWG & CC
Cykl Senior Golf Tour
Cykl Business Leaque

Golf – Co Pan uważa za największy sukces obecnego zarządu PZG?
MM- Uważam, że do sukcesów można zaliczyć m.in. bardzo dobry poziom informatyzacji związku czy coraz lepszą pracę z juniorami.

Golf- Co było jego największą klęską (wpadką) ?
MM: Klęski nie dostrzegłem, a błędów nie robi tylko ten co nic nie robi i ważne żeby sukcesów było więcej niż wpadek.

Golf- Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu zarządu PZG?

MM- Może warto byłoby postarać się o większą transparentność i lepszą współpracę z klubami.

Golf- Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu zarządu PZG?
MM- Częściowo na to pytanie odpowiedziałem w pkt 1 – uważam, że większość spraw to ciężka codzienna praca, z którą PZG radzi sobie zupełnie dobrze.

Golf – Mnóstwo kontrowersji budzi umowa PZG z Golf24. Czy Pan by ją przedłużył, zerwał lub zmienił zasady tej współpracy? Proszę uzasadnić taką decyzję…
MM – Umowę z Golf 24 trzeba najpierw dobrze poznać, zrozumieć jej warunki i skutki jakie niesie dla PZG a szerzej dla rozwoju polskiego golfa i dopiero na tej podstawie podejmować decyzję co do dalszych jej losów.

Golf – Czy do PZG (z prawem głosu) powinny należeć tylko kluby, czy także spółki.
MM – Ta sprawa nie jest kwestią wyboru tylko obowiązującego w Polsce prawa. Z tego co wiem została ona wyjaśniona w piśmie z Ministerstwa Sportu.

Golf- Jaka jest Pańska opinia na temat pomysłu, by indywidualni golfiści mogli należeć do PZG bezpośrednio, a nie poprzez kluby (nie biorąc pod uwagę stanu prawnego)?
MM – Sprawa jest bardzo skomplikowana i wymagałaby wielu zmian w organizacji samego PZG (przykładowo: sprawa odpowiedzialności za handicap czy sposób wyłaniania delegatów i kandydatów do władz na Walne Zgromadzenie Związku). Raczej do rozważenia w dłuższej perspektywie czasu.

Golf – Pana pomysły do zrealizowania podczas kadencji ( w punktach)?>
MM- Czas na przygotowanie pełnej strategii dopiero przyjdzie i to w dyskusji z całym Zarządem i po konsultacjach z klubami. Myślę jednak, że główne sprawy to:
 poprawa wizerunku polskiego golfa w społeczeństwie
 przyciągnięcie do polskiego golfa coraz większej liczby sponsorów
 pomoc klubom w ich rozwoju
 tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do działania pól golfowych i powstawania nowych
 podnoszenie poziomu sportowego polskich golfistów, szczególnie poprzez kompleksową pracę z juniorami.

A wszystko po to, żeby w golfa grało coraz więcej Polek i Polaków

Golf – Coś od siebie w kilku zdaniach.
MM- Wierzę, że ta przecież ciągle niewielka polska społeczność golfowa to są ludzie wzajemnie życzliwi, uśmiechnięci, wspierający siebie nawzajem i dumni z tego, że grają w najwspanialszą grę na świecie. Jestem przekonany, że taka postawa doprowadzi do merytorycznej i nacechowanej wzajemnym zrozumieniem dyskusji o przyszłości polskiego golfa na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu naszego Związku. Przyszłość naszego golfa, co by nie było znowu dyscypliny olimpijskiej, widzę w coraz jaśniejszych barwach