Pół rundy czyli – 9 pytań do kandydatów na fotel prezesa!

Według naszej sondy mamy dwóch wiodących kandydatów na prezesa PZG.
Prowadzący lekką przewagą Robert Kusiak, który zebrał na chwilę powstawania tekstu 29% oddanych głosów i Marek Michałowski który cieszy się 26% poparciem według oddanych głosów. Kolejny za nimi to Paweł Stasiak który zanotował 13% poparcie z oddanych głosów. Pamiętajmy to tylko sonda internetowa. Zadbaliśmy jak tylko mogliśmy o jej wiarygodność. Jak sprawdzą się nasze sondaże okaże się podczas głosowania. Już dziś można zauważyć, że aktualny Zarząd PZG ( reprezentowany w osobie Piotra Mondalskiego) ma trochę mało fanów, pośród aktywnej internetowo, braci golfowej. Zresztą niech każdy interpretuje te wyniki według własnej oceny. Dziś zgodnie z obietnicą prezentujemy dwóch liderów naszego sondażu. Zadaliśmy im te same pytania, pytania które dotyczą spraw budzących ostatnio kontrowersje w środowisku i na forach golfowych portali. W końcu nie uciekniemy od trudnych spraw a wydaje się, że kandydaci powinni mieć jakieś rozeznanie w tych zagadnieniach, w końcu chcą kierować związkiem. Nie wymagamy pełnego programu , na to jest zbyt mało czasu. Mamy nadzieję, że kolejne wybory do władz PZG odbędą się już na zasadach konkretnej ordynacji wyborczej w ustalonym czasie, by można bliżej poznać kandydatów i ich program. Póki co prezentujemy odpowiedzi Roberta Kusiaka i Marka Michałowskiego na zadane przez nas pytania.


Robert Kusiak.>
Proszę przedstawić się czytelnikom. Wykształcenie, branża, stan rodzinny, zainteresowania (oprócz golfa rzecz jasna), przynależność klubowa, aktualny hcp, najważniejsze zeszłoroczne turnieje z Pana udziałem
Od redakcji – Robert Kusiak nie dosłał informacji o sobie, w ubiegłym roku z racji turniejów których sponsorem była jego Firma przeprowadziliśmy z nim rozmowę, którą można przeczytać na naszych stronach w zakładce VARIA.

1.
Golf – Co Pan uważa za największy sukces obecnego zarządu PZG?
RK- Stworzenie dobrze działającej bazy handicapowo-informacyjnej „Eagle” z możliwością dotarcia do wszystkich zarejestrowanych golfistów.
2.
Golf – Co było jego największą klęską (wpadką) ?
RK- Monopolizacja marketingu i innych działań PZG przez Golf 24 oraz niejasność relacji biznesowych
Niejasna interpretacja stanu prawnego statutu PZG i dokonane na jej podstawie zmiany statutu w 2009

3.
Golf – Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu zarządu PZG?
RK- Stworzenie profesjonalnego działu marketingu i promocji PZG wewnątrz struktur związku
Większa otwartość w stosunkach z przedstawicielami władzy centralnej i samorządowej
Przejrzysta polityka pozyskania finansowania zarówno ze środków publicznych jak i od sponsorów

4.
Golf – Co o działa według Pana dobrze?
RK- Baza Eagle, jw

5.
Golf – Mnóstwo kontrowersji budzi umowa PZG z Golf24. Czy Pan by ją przedłużył, zerwał lub zmienił zasady tej współpracy? Proszę uzasadnić taką decyzję…
RK- Zamiast przedłużania kontrowersyjnej umowy z Golf 24 planuję stworzenie profesjonalnego działu marketingu i promocji PZG wewnątrz struktur związku i otwartą współpracę z renomowanymi agencjami.

6.
Golf – Czy do PZG (z prawem głosu) powinny należeć tylko kluby, czy także spółki.
RK- W nowoczesnym związku oba typy podmiotów są uprawnione do członkostwa, pod warunkiem przejrzystych reguł głosowania na kandydatów – delegatów.
7.
Golf – Jaka jest Pańska opinia na temat pomysłu, by indywidualni golfiści mogli należeć do PZG bezpośrednio, a nie poprzez kluby (nie biorąc pod uwagę stanu prawnego)?
RK- Jestem za możliwością członkostwa bezpośredniego w PZG w celu uzyskania karty HCP i jawną rzeczywistością w klubach golfowych, gdzie składka członkowska jest zdefiniowana z dwóch części – opłaty za członkowstwo w PZG i opłaty klubowej/stowarzyszeniowej

8.
Golf – Pana pomysły do zrealizowania podczas kadencji ( w punktach)?>
RK- To zbyt ważny i rozległy temat, chciałbym go wyczerpująco przedstawić. Mój program zostanie niebawem opublikowany. Postaram się o to, aby dotarł do wszystkich zainteresowanych.

9.
Golf – Coś od siebie w kilku zdaniach.
RK – Polski Golf ze względu na swój charakter i wyjątkową etykę potrzebuje jasnych reguł gry – nie tylko na poziomie graczy ale i zarządzających związkiem.
Związek jest dla golfistów a nie golfiści są uzasadnieniem dla związku.
PZG powinien być inicjatorem i propagatorem tego sportu we wszystkich środowiskach, a zwłaszcza w rządowych, samorządowych i medialnych.
PZG powinien budować pozytywny wizerunek sportu, etyki postępowania i propagować masowy charakter wśród Polaków nie znających dostatecznie tej sfery, tak jak ma to miejsce we wszystkich nowoczesnych związkach w Europie i na świecie.

Marek Michałowski
Proszę przedstawić się czytelnikom. Wykształcenie, branża, stan rodzinny, zainteresowania (oprócz golfa rzecz jasna), przynależność klubowa, aktualny hcp, najważniejsze zeszłoroczne turnieje z Pana udziałem

Marek Michałowski lat 57 zamieszkały w Warszawie.
Wykształcenie wyższe SGPiS – Wydział Finanse i Statystyka. Posiadam tytuł Biegłego Rewidenta.
Od 1978 r. zatrudniony w Budimex SA – spółka jest jednym z liderów polskiego rynku budowlanego. Od roku 1990 do 2009 w Zarządzie najpierw jako Dyrektor Finansowy a następnie od 1998 r. jako Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej. Aktualnie Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Ferrovial – Agroman SA – jest to hiszpańska spółka budowlana, która jednocześnie jest większościowym (60%) akcjonariuszem w Budimeksie.
Ponadto jestem Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – organizacji, która zrzesza wszystkie największe polskie firmy budowlane broniąc ich interesów m.in. w Parlamencie i instytucjach rządowych.
Jestem także członkiem Rady Głównej BCC.
Żonaty, dwoje dzieci: syn Piotr i córka Dorota
Zainteresowania: oprócz golfa, narty, nurkowanie, tenis
Klub FWG & CC
HCP 10,8
Turnieje: Mistrzostwa Polski Matchplay
Mistrzostwa Polski Seniorów
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Mistrzostwa Klubu FWG & CC
Cykl Senior Golf Tour
Cykl Business Leaque

Golf – Co Pan uważa za największy sukces obecnego zarządu PZG?
MM- Uważam, że do sukcesów można zaliczyć m.in. bardzo dobry poziom informatyzacji związku czy coraz lepszą pracę z juniorami.

Golf- Co było jego największą klęską (wpadką) ?
MM: Klęski nie dostrzegłem, a błędów nie robi tylko ten co nic nie robi i ważne żeby sukcesów było więcej niż wpadek.

Golf- Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu zarządu PZG?

MM- Może warto byłoby postarać się o większą transparentność i lepszą współpracę z klubami.

Golf- Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu zarządu PZG?
MM- Częściowo na to pytanie odpowiedziałem w pkt 1 – uważam, że większość spraw to ciężka codzienna praca, z którą PZG radzi sobie zupełnie dobrze.

Golf – Mnóstwo kontrowersji budzi umowa PZG z Golf24. Czy Pan by ją przedłużył, zerwał lub zmienił zasady tej współpracy? Proszę uzasadnić taką decyzję…
MM – Umowę z Golf 24 trzeba najpierw dobrze poznać, zrozumieć jej warunki i skutki jakie niesie dla PZG a szerzej dla rozwoju polskiego golfa i dopiero na tej podstawie podejmować decyzję co do dalszych jej losów.

Golf – Czy do PZG (z prawem głosu) powinny należeć tylko kluby, czy także spółki.
MM – Ta sprawa nie jest kwestią wyboru tylko obowiązującego w Polsce prawa. Z tego co wiem została ona wyjaśniona w piśmie z Ministerstwa Sportu.

Golf- Jaka jest Pańska opinia na temat pomysłu, by indywidualni golfiści mogli należeć do PZG bezpośrednio, a nie poprzez kluby (nie biorąc pod uwagę stanu prawnego)?
MM – Sprawa jest bardzo skomplikowana i wymagałaby wielu zmian w organizacji samego PZG (przykładowo: sprawa odpowiedzialności za handicap czy sposób wyłaniania delegatów i kandydatów do władz na Walne Zgromadzenie Związku). Raczej do rozważenia w dłuższej perspektywie czasu.

Golf – Pana pomysły do zrealizowania podczas kadencji ( w punktach)?>
MM- Czas na przygotowanie pełnej strategii dopiero przyjdzie i to w dyskusji z całym Zarządem i po konsultacjach z klubami. Myślę jednak, że główne sprawy to:
 poprawa wizerunku polskiego golfa w społeczeństwie
 przyciągnięcie do polskiego golfa coraz większej liczby sponsorów
 pomoc klubom w ich rozwoju
 tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do działania pól golfowych i powstawania nowych
 podnoszenie poziomu sportowego polskich golfistów, szczególnie poprzez kompleksową pracę z juniorami.

A wszystko po to, żeby w golfa grało coraz więcej Polek i Polaków

Golf – Coś od siebie w kilku zdaniach.
MM- Wierzę, że ta przecież ciągle niewielka polska społeczność golfowa to są ludzie wzajemnie życzliwi, uśmiechnięci, wspierający siebie nawzajem i dumni z tego, że grają w najwspanialszą grę na świecie. Jestem przekonany, że taka postawa doprowadzi do merytorycznej i nacechowanej wzajemnym zrozumieniem dyskusji o przyszłości polskiego golfa na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu naszego Związku. Przyszłość naszego golfa, co by nie było znowu dyscypliny olimpijskiej, widzę w coraz jaśniejszych barwach.