Trwa walne PZG

Walne zgromadzenie rozpoczęło się o czasie , frekwencja jest spora. Przebrnęliśmy jak dotąd przez formalności. Ustalono skład komisji, a zgromadzeniu przewodniczy Bogusław Bil z Choszczna. Nieco zamieszania na początku wywołało poszukiwanie protokolanta. Ostatecznie tę zaszczytną funkcje dokumentalisty pełni Jerzy Czaplejewicz. Aktualnie trwa prezentacja dokonań zarządu. Prezentuje I omawia Prezes Piotr Mondalski.Kolejne informacje postaramy się zamieszczać w miarę rozwoju sytuacji na bieżąco.

Komisja rewizyjna nie rekomendowała udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi PZG, właśnie delegaci w drodze głosowania przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących się postanowili udzielić absolutorium ustępującemu zarządowi.
Prezes Mondalski podziękował za pozytywną w jego mniemaniu, ocenę pracy zarządu. Kadencja zarządu pod kierownictwem Piotra Mondalskiego dobiegła końca. Zarząd zajął miejsce pośród delegatów, ustępując w ten sposób symbolicznie miejsca za stołem prezydialnym kandydatom na nowego prezesa.
właqśnie została zgłoszona oficjalnie kandydatura Pana Marka Michałowskiego i Roberta Kusiaka. Na prezesa związku zgłoszono tylko dwie kandydatury. I rozpoczyna się drukowanie kart wyborczych.
Foto Jerzy Dutczak www.golfmedia.pl