Zostań mistrzem krótkiej gry!

W tym sezonie do kalendarza standardowych turniejów dojdzie ciekawy bo dotyczący tylko krótkiej gry turniej. Będzie to SHORT – Ogólnopolski Otwarty Turniej Krótkiej Gry.
Złożony z 4 konkurencji (putting, chipping, pitching i gra z bunkra), wyłoni Zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz Mistrza Krótkiej Gry. Będzie to pierwszy w Polsce turniej tego typu i wierzymy, że umotywuje on do solidniejszej pracy nad krótką grą, która jest dla amatorów podstawowym narzędziem do uzyskiwania niskich wyników. Dodatkowo zostanie rozegrany
turniej półmetkowy HandicapGolf Challenge 2010 na 18 dołkach.
Oba turnieje planowane są do rozegrania w ciągu jednego dnia na polu Lisia Polana koło Warszawy na przełomie maja i czerwca 2011.
Turniej SHORT będzie odbywał się równolegle do turnieju Handicap Golf Challenge i nie wyklucza uczestnictwa w drugim.Organizator całkowity dochód z imprez przeznaczy na cel charytatywny. Na jaki, jeszcze nie wiadomo.
Oficjalna informacja zostanie podana za kilka tygodni.