KLUBY GOLFOWE OBNIŻAJJĄ OPŁTY!

Jak się dowiedzieliśmy na zebraniu Polskiego Związku Właścicieli Pól Golfowych postanowiono że opłaty za grę w tym na wszystkich polach w Polsce zostaną obniżone o 30%. Decyzja ta zapadła ze względu na drastyczne skrócenie sezonu Golfowego.
Jak nam powiedział prezes PZWPG – Jerzy Szymański ze względu na przedłużającą się zimę a co się z tym wiąże brak możliwości gry na wszystkich polach w naszym kraju, postanowiliśmy obniżyć opłaty członkowskie we wszystkich klubach golfowych o 30%. Wystosowaliśmy także list do PZG z propozycją obniżenia składek członkowskich także o 30% z tej samej przyczyny.