Kręgosłup w grze – unikanie kontuzji.

4
Pomimo, że pomiędzy graczami profesjonalnymi a weekendowymi istnieją istotne różnice dotyczące techniki gry, problemy z dolną częścią pleców dotyczą w równym stopniu obu tych grup. Badania z wykorzystaniem mioelektrogramów pozwoliły stwierdzić, które z mięśni biorą udział w poszczególnych fazach ruchu w czasie uderzenia, a także jaka jest ich siła skurczu. Zbadano także siły działające na lędźwiowy odcinek kręgosłupa w trakcie swingu zarówno u amatorów jak i profesjonalistów. Przeprowadzone badania dowiodły, że wykonanie swingu jest czynnością bardzo obciążającą dla dolnego odcinka kręgosłupa i znajdujących się w tej okolicy mięśni. Wykazały także istnienie różnic pomiędzy badanymi grupami graczy.
1. Siły ścinające i zginające działające na kręgosłup lędźwiowy są dużo większe u amatorów.
2. Siły ściskające przekraczają siłę nacisku na kręgosłup wywołaną masą ciała gracza aż ośmiokrotnie i dotyczy to wszystkich graczy. Dla porównania w trakcie biegu nacisk zwiększa się tylko trzykrotnie.
3. Za nacisk na lędźwiowy odcinek kręgosłupa odpowiedzialne są też siły rotacyjne wywołane przejściem z backswingu do downswingu. To te siły są głównie odpowiedzialne za bóle kręgosłupa występujące u golfistów.

W trakcie badań zaobserwowano u graczy amatorów, że nie przenoszą w odpowiednim stopniu ciężaru ciała na prawą stronę w czasie powrotu ale utrzymują duży nacisk na lewą stopę. Stwierdzono także, że w szczycie backswingu amatorzy wyrzucają ramiona poza płaszczyznę swingu i następnie muszą ten ruch zrekompensować zginając tułów w lewo tak by górne części kończyn i kij mogły dotknąć piłki. Amatorzy w czasie uderzenia bardzo się odchylają. Gracze profesjonalni nie doświadczają tak dużych sił zginających działających na dolną część pleców gdyż odpowiednio przenoszą ciężar zna prawą stronę ciała i utrzymują ramiona w płaszczyźnie swingu. Ich pozycja jest w związku z tym bardziej odpowiednia. W opisywanych wcześniej badaniach stwierdzono także, że w czasie gry, zwłaszcza u amatorów, aktywność mięśni tułowia osiąga aż 90% swoich możliwości.
Należy pamiętać, że gra w golfa jest dla organizmu bardzo wymagająca i nieprawidłowa technika, brak odpowiedniego przygotowania fizycznego i niewłaściwa rozgrzewka mogą narazić gracza na poważne kontuzje. Kontuzje pojawiające się u profesjonalistów są raczej skutkiem częstszej gry.
Zamieszczone poniżej porady mogą pomóc graczom amatorom ich uniknąć.

Przygotowanie do gry:

1. Utrzymuj i rozwijaj siłę i elastyczność kręgosłupa, mięśni tułowia, pośladków. W kombinacji z wiekiem i prawidłową kondycją organizmu spowoduje to, że będziesz w mniejszym stopniu narażony na kontuzje. Mięśnie brzucha i pleców współpracują wspólnie w stabilizacji kręgosłupa w czasie swingu. W sytuacji gdy są słabe lub zmęczone może to doprowadzić do zbyt dużego nacisku na kości, więzadła i dyski.
2. Utrzymuj prawidłową pozycję ciała tak by zmniejszyć nacisk na dolny odcinek kręgosłupa nie tylko podczas gry w golfa ale także podczas innych aktywności. Np. podczas zdejmowania torby golfowej z ramienia unikaj zginania tułowia by położyć ją na ziemi. Do tego celu używaj raczej zgiętych nóg. Podobnie podczas wyjmowania piłki z dołka zginaj raczej kolana niż tułów. Skłony tułowia przy prostych kolanach są bardzo szkodliwe zwłaszcza dla dysków.

Gra:

1. Prawidłowa pozycja przyjęta przed rozpoczęciem swingu pomoże wykonać zarówno odpowiednie jak i bezpieczne uderzenie.
2. Masa ciał powinna rozkładać odpowiednio się na obu stopach. Rozstaw nóg różni się w zależności od zaplanowanego uderzenia. Przy długich uderzeniach powinien być on szeroki, przy krótszych – węższy. W obu przypadkach zbyt szeroki ograniczy ruch bioder w późniejszej fazie swingu, która jak wiadomo generuje dużą rotację dolnej części pleców.
3. Siły pojawiające się w czasie rotacji są często odpowiedzialne za występowanie bólu dolnej części pleców. Im większa różnica pomiędzy obrotem ramion a bioder tym większy nacisk na tę część ciała. Stosuj raczej klasyczną technikę swingu – gdzie biodra i ramiona obracają się w większej zgodności. Obecna nowoczesna technika nastawiona na generowanie dużej siły uderzenia jest przyczyną dużo większej ilości kontuzji.
4. Zwolnij backswing aby zmniejszyć siły działające na kręgosłup w czasie jego „odkręcania”. Pamiętaj, że przejście od backswingu do downswingu generuje największe siły rotacyjne działające na dolną część kręgosłupa.
5. Prawidłowe przeniesienie masy ciała z prawej stopy na lewą podczas powrotu oraz utrzymywanie ramion w płaszczyźnie swingu w szczycie backswingu pomoże zmniejszyć wpływ sił zginających na dolny odcinek pleców.
6. W czasie zakończenia ruchu przyjmuj raczej swobodną, zrelaksowaną pozycję tzw. „I” Nadmierne rozciągnięcie pleców w tej fazie ruchu zwiększa nacisk na kości, dyski, więzadła i mięśnie dolnej części pleców.
3

Komentarze

Komentarze

One thought on “Kręgosłup w grze – unikanie kontuzji.

  1. Dla mnie zaangażowanie autora jest bardzo pomocne.Dziękuję za wartościowe informacje.Naprawdę polecem znajomym plusik.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.