Kręgosłup w grze – unikanie kontuzji.

4
Pomimo, że pomiędzy graczami profesjonalnymi a weekendowymi istnieją istotne różnice dotyczące techniki gry, problemy z dolną częścią pleców dotyczą w równym stopniu obu tych grup. Badania z wykorzystaniem mioelektrogramów pozwoliły stwierdzić, które z mięśni biorą udział w poszczególnych fazach ruchu w czasie uderzenia, a także jaka jest ich siła skurczu. Zbadano także siły działające na lędźwiowy odcinek kręgosłupa w trakcie swingu zarówno u amatorów jak i profesjonalistów. Przeprowadzone badania dowiodły, że wykonanie swingu jest czynnością bardzo obciążającą dla dolnego odcinka kręgosłupa i znajdujących się w tej okolicy mięśni. Wykazały także istnienie różnic pomiędzy badanymi grupami graczy.
1. Siły ścinające i zginające działające na kręgosłup lędźwiowy są dużo większe u amatorów.
2. Siły ściskające przekraczają siłę nacisku na kręgosłup wywołaną masą ciała gracza aż ośmiokrotnie i dotyczy to wszystkich graczy. Dla porównania w trakcie biegu nacisk zwiększa się tylko trzykrotnie.
3. Za nacisk na lędźwiowy odcinek kręgosłupa odpowiedzialne są też siły rotacyjne wywołane przejściem z backswingu do downswingu. To te siły są głównie odpowiedzialne za bóle kręgosłupa występujące u golfistów.

W trakcie badań zaobserwowano u graczy amatorów, że nie przenoszą w odpowiednim stopniu ciężaru ciała na prawą stronę w czasie powrotu ale utrzymują duży nacisk na lewą stopę. Stwierdzono także, że w szczycie backswingu amatorzy wyrzucają ramiona poza płaszczyznę swingu i następnie muszą ten ruch zrekompensować zginając tułów w lewo tak by górne części kończyn i kij mogły dotknąć piłki. Amatorzy w czasie uderzenia bardzo się odchylają. Gracze profesjonalni nie doświadczają tak dużych sił zginających działających na dolną część pleców gdyż odpowiednio przenoszą ciężar zna prawą stronę ciała i utrzymują ramiona w płaszczyźnie swingu. Ich pozycja jest w związku z tym bardziej odpowiednia. W opisywanych wcześniej badaniach stwierdzono także, że w czasie gry, zwłaszcza u amatorów, aktywność mięśni tułowia osiąga aż 90% swoich możliwości.
Należy pamiętać, że gra w golfa jest dla organizmu bardzo wymagająca i nieprawidłowa technika, brak odpowiedniego przygotowania fizycznego i niewłaściwa rozgrzewka mogą narazić gracza na poważne kontuzje. Kontuzje pojawiające się u profesjonalistów są raczej skutkiem częstszej gry.
Zamieszczone poniżej porady mogą pomóc graczom amatorom ich uniknąć.

Przygotowanie do gry:

1. Utrzymuj i rozwijaj siłę i elastyczność kręgosłupa, mięśni tułowia, pośladków. W kombinacji z wiekiem i prawidłową kondycją organizmu spowoduje to, że będziesz w mniejszym stopniu narażony na kontuzje. Mięśnie brzucha i pleców współpracują wspólnie w stabilizacji kręgosłupa w czasie swingu. W sytuacji gdy są słabe lub zmęczone może to doprowadzić do zbyt dużego nacisku na kości, więzadła i dyski.
2. Utrzymuj prawidłową pozycję ciała tak by zmniejszyć nacisk na dolny odcinek kręgosłupa nie tylko podczas gry w golfa ale także podczas innych aktywności. Np. podczas zdejmowania torby golfowej z ramienia unikaj zginania tułowia by położyć ją na ziemi. Do tego celu używaj raczej zgiętych nóg. Podobnie podczas wyjmowania piłki z dołka zginaj raczej kolana niż tułów. Skłony tułowia przy prostych kolanach są bardzo szkodliwe zwłaszcza dla dysków.

Gra:

1. Prawidłowa pozycja przyjęta przed rozpoczęciem swingu pomoże wykonać zarówno odpowiednie jak i bezpieczne uderzenie.
2. Masa ciał powinna rozkładać odpowiednio się na obu stopach. Rozstaw nóg różni się w zależności od zaplanowanego uderzenia. Przy długich uderzeniach powinien być on szeroki, przy krótszych – węższy. W obu przypadkach zbyt szeroki ograniczy ruch bioder w późniejszej fazie swingu, która jak wiadomo generuje dużą rotację dolnej części pleców.
3. Siły pojawiające się w czasie rotacji są często odpowiedzialne za występowanie bólu dolnej części pleców. Im większa różnica pomiędzy obrotem ramion a bioder tym większy nacisk na tę część ciała. Stosuj raczej klasyczną technikę swingu – gdzie biodra i ramiona obracają się w większej zgodności. Obecna nowoczesna technika nastawiona na generowanie dużej siły uderzenia jest przyczyną dużo większej ilości kontuzji.
4. Zwolnij backswing aby zmniejszyć siły działające na kręgosłup w czasie jego „odkręcania”. Pamiętaj, że przejście od backswingu do downswingu generuje największe siły rotacyjne działające na dolną część kręgosłupa.
5. Prawidłowe przeniesienie masy ciała z prawej stopy na lewą podczas powrotu oraz utrzymywanie ramion w płaszczyźnie swingu w szczycie backswingu pomoże zmniejszyć wpływ sił zginających na dolny odcinek pleców.
6. W czasie zakończenia ruchu przyjmuj raczej swobodną, zrelaksowaną pozycję tzw. „I” Nadmierne rozciągnięcie pleców w tej fazie ruchu zwiększa nacisk na kości, dyski, więzadła i mięśnie dolnej części pleców.
3