Turniej o puchar SITPF”

Zwycięzcy I-go Polonijnego Turnieju Golfowego we Francji (od lewej): Mieczysław Sularski, Maria i Tadeusz Grabiec, Brygida i Jan Morański, Jacek Szymanski oraz Casey Sularski

W dniach 21 i 22 października ubr. odbył się I-szy Polonijny Turniej Golfowy we Francji o „Puchar SITPF”.
Turniejowi przyświecał chlubny cel : pomoc finansowa dla tegorocznych ofiar powodzi w południowej Polsce. Honorowy Patronat nad turniejem objął J.E. Ambasador Polski we Francji, Pan Tomasz Orłowski. Inicjatorkami i głównymi organizatorami turnieju były Kol. Kol. Katarzyna André-Marucha i Marianna Rebouillat-Klimaszewska, czołowe golfistki SITPF a konsultantem ds. technicznych był dr inż. Jacek Szymański.
Pomimo, że turniej sportowy został zorganizowany przez stowarzyszenie inżynierskie nie mające specjalne doświadczenia w tej materii a także w bardzo krótkim czasie, zakończył się on dużym sukcesem. SITPF otrzymało dodające otuchy życzenia udanego turnieju od senatora Andrzeja Persona, Przewodniczącego Komisji ds. Emigracji i Współpracy z Zagranicą Senatu RP a także przesłanie od Wicemarszałka Senatu, Pana Marka Ziółkowskiego.
Na zaproszenie do wzięcia udziału w turnieju odpowiedziało dwudziestu graczy z Polski, USA i z Francji, oraz kilka osób towarzyszących. Przyjechał również kolega Kris Ruszczyński ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, który przemierzał z graczami pola golfowe jako kibic i fotograf-amator.
Wszyscy bardzo wysoko ocenili ideę i organizację turnieju i zapowiedzieli już swój udział w przyszłym roku.
Pomimo późnej pory roku, turniej został rozegrany przy pięknej, jesiennej pogodzie, na dwóch polach golfowych pod Paryżem : STADE FRANÇAIS COURSON i ROCHEFORT.

Klasyfikacja netto była prowadzona w trzech grupach: grupa pań, grupa panów w przedziale hcp 0-16,5 i 16,6 – 36.
Zwycięzcą turnieju został Jan Morański z Polski, który otrzymał Puchar SITPF. Natomiast w poszczególnych grupach 1-sze i 2-gie miejsca zajęli:
• grupa pań : Brygida Morańska i Maria Grabiec (obie Panie z Polski)
pierwsza grupa panów : zwyciężył Jan Morański, który jednak z uwagi na fakt, że wygrał cały turniej odstąpił pierwsze miejsce w tej grupie Casey Sularskiemu (USA), który został ogłoszony zwycięzcą pierwszej grupy Panów w klasyfikacji netto; 2-gie miejsce zajął Tadeusz Grabiec z Polski. W drugiej grupie zwyciężył Jacek Szymański (Francja) a drugi był Mieczysław Sularski (USA) Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe nagrody. Wręczenia nagród dokonano podczas uroczystej kolacji w restauracji „Au Moulin Vert”, w której oprócz uczestników turnieju także wzięli udział członkowie i sympatycy SITPF. Upominki ufundowane spontanicznie przez Krisa Ruszczyńskiego z Wielkiej Brytanii jako „nagroda publiczności” zostały wręczone organizatorkom turnieju a także „najsympatyczniejszej twarzy”, którą okazał się Miczysław Sularski. Dochód z turnieju w wysokości 770 € zostanie przekazany do Polski, podobnie jak i poprzednia pomoc finansowa, która przekazana została na rzecz powodzian z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.
Turniej był także imprezą udaną nie tylko z punktu widzenia sportowego, ale również z nawiązanych kontaktów i niespodziewanych spotkań (dwóch kuzynów – jeden z Chicago a drugi z Paryża i dwóch koleżanek, które mieszkały w dzieciństwie w tym samym domu a później straciły kontakt).

fr3

Zwycięzca turnieju Jan Morański z Polski z organizatorkami : Katarzyną André-Maruchą (po lewej) i Marianną Rebouillat-Klimaszewską (po prawej)