Przekaż kasę na GOLFA!

Jak wiemy Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji Polskiego Związku Golfa jako organizacji pożytku publicznego (OPP) w zakresie nieodpłatnej działalności statutowej: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promowanie, popularyzowanie i rozwój golfa dzieci, i młodzieży do lat 18.
Tym samym PZG stał się drugim w kraju, po Polskim Związku Brydża Sportowego, związkiem sportowym o takim statusie.
Przypominamy zatem że status OPP daje m.in. przywileje w postaci możliwości otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT; NUMER KRS PZG TO: 0000117289

Fundusze otrzymane z 1% odpisów podatkowych będę przekazywane na specjalnie utworzone na ten cel konto bankowe. Zgromadzone w ten sposób środki będą mogły zostać tylko wydatkowane na działania związane ściśle z promowaniem, popularyzowaniem i rozwojem golfa dzieci i młodzieży do lat 18.
Rejestracja PZG jako OPP jest konsekwencją realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, które 30 września 2011 r. przyjęło statut PZG opracowany przez Komisję Statutowo–Programową PZG.