Przekaż kasę na GOLFA!

Jak wiemy Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji Polskiego Związku Golfa jako organizacji pożytku publicznego (OPP) w zakresie nieodpłatnej działalności statutowej: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promowanie, popularyzowanie i rozwój golfa dzieci, i młodzieży do lat 18.
Tym samym PZG stał się drugim w kraju, po Polskim Związku Brydża Sportowego, związkiem sportowym o takim statusie.
Przypominamy zatem że status OPP daje m.in. przywileje w postaci możliwości otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT; NUMER KRS PZG TO: 0000117289

Fundusze otrzymane z 1% odpisów podatkowych będę przekazywane na specjalnie utworzone na ten cel konto bankowe. Zgromadzone w ten sposób środki będą mogły zostać tylko wydatkowane na działania związane ściśle z promowaniem, popularyzowaniem i rozwojem golfa dzieci i młodzieży do lat 18.
Rejestracja PZG jako OPP jest konsekwencją realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, które 30 września 2011 r. przyjęło statut PZG opracowany przez Komisję Statutowo–Programową PZG.

Komentarze

Komentarze

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.