Wielkie zmiany w 2015 roku

Wielkie zmiany w 2015 roku.
Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Golfa w ubiegłym tygodniu, podjęto decyzję o zlikwidowaniu od czerwca br. Zielonych Kart, zawieszeniu programów promujących golfa w naszym kraju, oraz ujednoliceniu opłat turniejowych w zawodach pod patronatem PZG!

Do PZG wpłynął wniosek od instruktorów golfa o ustalenie ujednoliconej ceny na kurs ZK w całym kraju. Za trzydniowy kurs zaproponowano kwotę 5000 zł. Dotychczasowe dowolnie ustalane opłaty, powodowały niezdrową konkurencję i wprowadzały ferment w środowisku, co ma zły wpływ na wizerunek golfa – czytamy w uzasadnieniu wniosku.
Na posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem opracowanym przez PMS, odnośnie oceny systemu szkoleń i zasadności wydawania ZK , oraz postrzeganiem Golfa przez członków związku i społeczeństwo. Analiza poglądów i opinii oceniających, dominujących w środowisku golfowym i ogólne przeświadczenie w całym społeczeństwie, pozwala niestety na wyciągnięcie mało zadowalających wniosków.
W opinii golfistów ujawniają się wartości dominujące w określonych grupach, będące bardzo często podstawą konstruowania się więzi zrzeszeniowej, koniecznej z kolei do inicjowania procesów szerszej integracji w społeczności golfistów. Prawie trzy czwarte golfistów (71%) uważa, że Zarząd źle zrobił wprowadzając kursy na ZK. Przeciwnego zdania jest tylko jedna piąta (19%) badanych. Co dziesiąta (10%) osoba nie ma w tej kwestii zdania. Podstawowym argumentem przeciwko ZK jest przekonanie, że zbyt nachalne pozyskiwanie członków związku przez kursy ZK, prowadzi do obniżenia poziomu etykiety golfowej a przez to, do postrzegania Golfa przez społeczeństwo jako mało elitarnej dziedziny sportu. Ciekawa jest również teza, że szeroko rozumiana popularyzacja Golfa (np. dni otwarte) ma wbrew założeniom, raczej negatywny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku. Wyznawcy tej “prawdy” motywują to twierdzeniem, że im bardziej coś jest elitarne i trudniej osiągalne, tym większą stanowi wartość i budzi pożądanie, co z kolei wytwarza u potencjalnie zainteresowanych większą chęć przynależności to tej grupy wybrańców.

Po zapoznaniu się z raportem, Zarząd PZG , podjął uchwałę o zawieszeniu prowadzenia kursów na ZK od czerwca br. do odwołania. Druga uchwała zawiesza również od odwołania organizację tzw. “Dni otwartych”. Dodatkowo na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęto uchwałę o wprowadzeniu jednakowych opłat startowych w turniejach pod patronatem PZG. W tym sezonie będzie ona wynosić wszędzie 50 zł. Opłaty turniejowe zawodów PZG pozostają bez zmian.
red.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl