Szkolenie sędziów w Klubie Golfowym w Binowie.

Szkolenie sędziów w Klubie Golfowym w Binowie.
W dniach 14 i 15 kwietnia 2010 w Binowie, przed Mistrzostwami PAR AEZ, odbędzie się seminarium szkoleniowe dla sędziów pod nazwą „Interpretacja wybranych Reguł Gry w Golfa wg Decisions on the Rules 2010-2011 oraz przygotowanie pola do turnieju”. Bezpośrednie koszty szkolenia sędziów pokrywa Polski Związek Golfa.
Program Szkolenia w dniu 15.04.2010

• Przygotowanie i oznakowanie pola, Pin Position – Sł. Piński; K.Góra
• Zmiany w interpretacji reguł wg „Decisions on the Rules 2010-2011” – J. Makuch ; K.Góra
• Status Amatora – limit wartości nagród, instruktaż, procedura egzekwowania Reguł – J.Czaplejewicz
• Zmiany Reguł dotyczących kijów golfowych – K.Lasik
• Reguła 20 – omówienie i dyskusja – Zb. Górecki
• Kodeks etyczny sędziego golfowego – J.Makuch

W dniu 14.04 odbędzie się II turniej sędziowski.

W szkoleniu mogą wziąć udział także golfiści nie będący sędziami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu reguł gry w golfa.
Chętni proszeni są o kontakt z Krzysztofem Górą – Binowo Park Golf Club – lub e-mail krzg15@wp.pl.