Dureń na polu!

Trochę się ostatnio mało przyjemnych rzeczy na polach wydarzyło i pewnie nie raz jeszcze wydarzy.Pewnie tego nie unikniemy,ale ograniczyć możemy. Przede wszystkim walczyć z tym powinniśmy, w końcu przecież i na nas trafi taki czy inny przypadek. Piję tu do zachowań na polach. Wryjmy sobie w nasze zwoje mózgowe iż nadrzędną zasadą jest respektowanie innych i to w każdej sytuacji na polu!

Przyszło mi grać niedawno w jednym turnieju za takimi gwiazdami golfa w postaci chyba niedawno dorosłego a może raczej jeszcze juniora, który na każdym greenie spędzał ok. 10 minut! Właściwie cały turniej był zakorkowany, zupełnie jakby większość uczestników grała rundę życia! Sędzia był a jakże, tylko nie wiadomo gdzie. Organizatorzy nie wpadli na pomysł by wydrukować flajtom czasy w jakich powinni się zmieścić rozgrywając poszczególne dołki i wyszło jak zwykle, chociaż pewnie chcieli dobrze. Taka gra zamiast sprawiać frajdę budzi raczej frustrację. Człowiek żałuje, że dał się namówić, wziął udział w jakimś spędzie i jeszcze za to zapłacił! W zasadzie staram się być wyrozumiałym, chociaż nie należę do tych którzy milcząc znoszą głupotę innych. Większość z nas jednak milczy, może nie chcąc kogoś urazić lub by nie komplikować sobie życia. Jednak taka postawa utwierdza tylko winowajców w przekonaniu iż są nietykalni i wszystko im wolno. Golf to podobno gra dżentelmenów? Opóźnianie gry to jednak chyba najmniejsze z przewinień jakie nas dotyka, to jest przynajmniej bezpieczne, najwyżej się trochę ponudzimy i podenerwujemy,czekając na maruderów. Gorzej jest gdy bezmyślność może doprowadzić do wypadku. Takie dwa zdarzenia ostatnio miały miejsce na naszych polach. W jedno o którym słyszałem, a wydarzyło się na turnieju PZG w randze mistrzostw kraju, przyznam się trudno mi było uwierzyć! Gracz nie wiem czy widząc czy nie (chociaż są tacy co twierdzą, że widział), ale to nie jest w tej chwili ważne, zagrał piłkę w kierunku forkediego, pech chciał że trafił go w głowę. Fakt, że nikt z flajtu nie krzyknął fore już budzi kontrowersje, jednak sprawca jak gdyby nic się nie stało grał dalej i nie zainteresował się nawet swoją ofiarą! Pomocy udzielali mu inni a on spokojnie grał dalej. Sprawa będzie rozpatrzona przez PZG i zobaczymy jak się to skończy. Kolejny przypadek to także trafienie piłką, także w turnieju, także bez okrzyku ostrzegawczego, tutaj akurat sprawca przeprosił i zostało mu odpuszczone, chociaż ślad na “klacie” jeszcze długo będzie przypominał koledze o zdarzeniu. Musimy sobie zdać sprawę, że takie lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa to igranie, być może nawet z czyimś życiem! Sam doświadczyłem podczas rundy na polu w ABGC przypadku nonszalancji jakiegoś durnia (nazywam go tak świadomie), gdy lecąca nad moją głową piłka spadła obok mnie. Wspomniany dureń na moje pytanie dlaczego nie krzyczał odpowiedział z rozbrajającą szczerością – przecież nic się nie stało – ale mogło! Nie wiem kto to był, ale wyglądał na jakiegoś świeżego zielonokartowca, który pewnie na jakimś spędzie firmowym przeszedł przyspieszony kurs samego odbijania, bo reguł mu chyba nikt nie wyłożył.
W nich to, na samym początku jest napisane co i jak – i tenże zapis właśnie takim oto ignorantom dedykuję. I jeszcze tym dwóm młodzieńcom, którzy ostatnio otrzymali, za nazwijmy to delikatnie brak etykiety, zakaz gry w turniejach PGA Polska Pro Tour na 5 lat! Zresztą wszyscy od czasu do czasu powinniśmy sobie przypomnieć podstawy. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bowiem już niedługo każdy członek PZG otrzyma w swoim klubie, bezpłatny egzemplarz nowych Reguł Gry w Golfa, ale zanim to nastąpi proponuję poświęcić chwilkę i przeczytać, w końcu niedługi rozdział a pierwszy w regułach, pt. “Etykieta; Zachowanie na polu” który zamieszczam poniżej.

Duch gry

W golfa gramy, w większości przypadków, bez nadzoru sędziego lub arbitra.
Gra zależy więc od uczciwości gracza i szacunku dla innych oraz przestrzegania
Reguł. Wszyscy gracze powinni zachowywać się w sposób zdyscyplinowany,
okazując uprzejmość i sportową postawę w każdym momencie, niezależnie
od tego, jak ambitnie traktują grę. Tym właśnie jest duch golfa.

Bezpieczeństwo

Gracz powinien zadbać o to, aby w momencie, gdy wykonuje uderzenie lub próbny
zamach, nikt nie stał zbyt blisko, szczególnie w miejscu, gdzie mógłby zostać
uderzony kijem, piłką, kamieniem, żwirem, gałązkami itp.
Gracz nie powinien zagrywać piłki, zanim grupa poprzedzająca nie znajdzie się
poza zasięgiem uderzenia.
Przed wykonaniem uderzenia, gracz powinien ostrzec pracowników pola
znajdujących się w pobliżu, szczególnie wtedy, gdy istnieje zagrożenie
dla ich bezpieczeństwa.
Gracz powinien natychmiast ostrzec inne osoby przebywające na polu, gdy tylko
zagra piłkę w ich kierunku. Tradycyjne ostrzeżenie w takich sytuacjach to głośny
okrzyk: fore! (czyt. foor!)

Wzgląd na innych graczy

Zakaz zakłócania gry i rozpraszania uwagi
Gracze powinni zawsze wykazywać poszanowanie dla innych graczy i nie powinni
zakłócać ich gry, przez wykonywanie nieuzasadnionych ruchów, prowadzenie
głośnych rozmów lub hałasowanie.
Gracze powinni zadbać o to, aby urządzenia elektroniczne zabrane na pole nie
rozpraszały innych graczy.
Gracz nie powinien ustawiać swojej piłki w obszarze tee, zanim nie nadejdzie jego
kolej.
Gracze nie powinni stawać blisko lub na linii za piłką, ani na linii za dołkiem, gdy
inny gracz wykonuje swoje uderzenie.

Na putting greenie

Gracze nie powinni stawać na linii puttowania innego gracza na putting greenie,
ani ustawiać się tak, aby cień padał na jego linię puttowania, gdy wykonuje on
uderzenie.
Gracze powinni pozostawać na putting greenie lub w jego pobliżu do czasu, gdy
wszyscy gracze z danej grupy nie zakończą gry na dołku.

Zapisywanie wyników

W stroke play, gracz pełniący funkcję markera powinien, o ile to konieczne, sprawdzić i zapisać liczbę uderzeń danego gracza w drodze na tee następnego dołka.

Tempo gry

Graj w dobrym tempie i nie opóźniaj gry
Gracze powinni grać w dobrym tempie. Komitet może ustanowić wytyczne dotyczące
tempa gry, których wszyscy gracze powinni przestrzegać.
Obowiązkiem grupy jest dotrzymywanie tempa grupie bezpośrednio ją poprzedzającej.
Jeżeli utraci ona dystans jednego dołka względem poprzedzającej ją grupy
i opóźnia grę grupy za sobą, powinna zaproponować opóźnianej grupie przepuszczenie,
niezależnie od liczby graczy w tej grupie. Jeżeli grupa nie utraciła dystansu
całego dołka, ale wyraźnie widać, że grupa za nią mogłaby grać szybciej, również
powinna zaproponować tej grupie przepuszczenie.

Bądź gotowy do gry

Gracze powinni być gotowi do gry, gdy tylko nadchodzi ich kolej. Kiedy gra odbywa się na lub w pobliżu putting greenu, powinni pozostawić swoje torby i wózki w takim miejscu, aby mieć możliwość szybkiego przejścia z putting greenu do tee następnego dołka. W momencie, gdy gra na dołku została zakończona, gracze powinni niezwłocznie opuścić putting green.

Piłka zgubiona

Jeżeli gracz uważa, że jego piłka może być zgubiona poza hazardem wodnym
lub znajdować się na aucie, powinien dla zaoszczędzenia czasu zagrać piłkę
prowizoryczną. Gracze szukający piłki powinni zasygnalizować graczom z grupy następnej, aby ich minęli, gdy tylko okaże się, że piłki nie można łatwo znaleźć. Gracze nie muszą odczekiwać przepisowych 5 minut przed przepuszczeniem następnej grupy. Po przepuszczeniu danej grupy, nie powinni wznawiać gry, zanim grupa ich nie minie i nie oddali się poza zasięg uderzenia.

Pierwszeństwo na polu

Jeżeli Komitet nie wprowadzi innej zasady, pierwszeństwo na polu jest ustalane na
podstawie tempa gry poszczególnych grup. Każda grupa grająca pełną rundę ma
prawo wyprzedzić grupę grającą krótszą rundę. Wyrażenie „grupa” dotyczy także
pojedynczego gracza.

Dbałość o pole

Bunkry

Przed opuszczeniem bunkra gracze powinni starannie uzupełnić i wyrównać
wszystkie nierówności oraz ślady po butach pozostawione przez nich, jak również
wszystkie inne ślady w pobliżu, pozostawione przez innych. Jeżeli w rozsądnej
odległości od bunkra znajdują się grabie, należy ich do tego użyć.
Naprawiaj ubytki w nawierzchni (divoty), uszkodzenia spowodowane piłką
(pitch-marki) i butami (spike-marki)
Gracze powinni starannie naprawić wszystkie uszkodzenia nawierzchni pola
spowodowane kijem oraz uszkodzenia nawierzchni putting greenu spowodowane
uderzeniem piłki (niezależnie od tego, czyja to była piłka). Po zakończeniu gry
na dołku przez wszystkich graczy danej grupy, należy naprawić uszkodzenia
nawierzchni putting greenu spowodowane butami.

Zapobieganie zbędnym zniszczeniom

Gracze powinni unikać nadmiernych uszkodzeń nawierzchni pola podczas próbnych zamachów lub przy uderzaniu główką kija o ziemię ze złości lub z innego
powodu.
Gracze powinni zadbać o to, aby nie powodować żadnych uszkodzeń putting greenu podczas odkładania torby z kijami lub flagi.
Aby uniknąć uszkodzenia dołka, gracze i caddie nie powinni stawać zbyt blisko
niego, a także powinni uważać podczas wyjmowania i wkładania flagi oraz wyjmowania piłki z dołka. Główka kija nie powinna być używana do wyjmowania piłki z dołka.
Gracze nie powinni opierać się na kijach, gdy znajdują się na putting greenie,
szczególnie podczas wyjmowania piłki z dołka.
Flaga powinna zostać należycie umieszczona w dołku przed opuszczeniem putting
greenu. Lokalne przepisy regulujące poruszanie się wózkami golfowymi powinny być ściśle przestrzegane.

Podsumowanie; kary za naruszanie etykiety.

Jeżeli gracze będą przestrzegali wskazówek zawartych w tym rozdziale, gra przyniesie więcej przyjemności wszystkim użytkownikom pola.
Jeżeli podczas rundy lub przez pewną jej część, gracz stale, ze szkodą dla innych,
nie przestrzega tych wytycznych, zaleca się, aby Komitet rozważył podjęcie odpowiednich działań dyscyplinarnych wobec tego gracza. Takie działania mogą na przykład obejmować zakaz gry na polu przez pewien okres czasu, lub zakaz uczestnictwa w określonej liczbie turniejów. Uważa się to za uzasadnione przez wzgląd na interes większości golfistów, którzy chcą grać zgodnie z tymi wytycznymi.
W przypadku poważnego naruszenia Etykiety, Komitet może zdyskwalifikować
gracza zgodnie z Regułą 33-7.