Ustawienie piłki na par 3

Prawidłowe ustawienie piłki na dołku par 3

Spotkałem wielu golfistów, którzy na krótkich dołkach ustawiają piłkę na kołku bardzo wysoko, sądząc, że dzięki temu uderzą żelazem piłkę wysoko i prosto na green. Niestety, to rozumowanie jest błędne. Ustawiając w ten sposób piłkę i wykonując prawidłowy zamach, uderzy się piłkę górną krawędzią lica kija. To zmniejszy siłę, z jaką uderzy się piłkę, która nie poleci tak daleko, jak w przypadku uderzenia prawidłowego. Stawiając piłkę wyżej na kołku wymusza się błędny, nieprawidłowy swing. Nie doradzam grania na dołkach par 3 bez kołków, tak jak z fairway`u. Kołeczek umożliwia dokładne ustawienie piłki pod strzał. Nie można tego lekceważyć. Postaraj się na krótkich dołkach ustawiać piłkę nisko nad ziemią tak, aby ponad ziemię wystawała tylko główka tee. Jeśli na tee trawa jest dość wysoka, kołeczek powinien być niewidoczny. Stosując się do tych zaleceń uderzysz najpierw piłkę, a później podłoże, czyli tak, jak w zwykłym, poprawnym uderzeniu ironem!

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl