Czy grabie powinny być zostawiane w bunkrze, czy poza nim?

Czy grabie powinny być zostawiane w bunkrze, czy poza nim?

Debata na ten temat ciągnie się od czasów, kiedy obowiązkiem gracza było zagrabianie bunkra po wykonaniu uderzenia. USGA rekomenduje, aby grabie pozostawiać na zewnątrz tak daleko od bunkrów jak tylko jest to praktyczne i w takiej pozycji, aby jak najmniej przeszkadzały w grze.
W Regułach Gry w Golfa nie jest powiedziane jak grabie powinny być pozostawione i jest to zazwyczaj uzależnione od preferencji poszczególnych klubów i pól golfowych. Niektóre z klubów proponują, aby grabie pozostawiać w bunkrach z takiej przyczyny, aby pracownicy koszący trawę, nie musieli schodzić z kosiarki i przesuwać grabi. Są pola, gdzie na grabiach umieszcza się odpowiednie napisy typu: „proszę o pozostawienie grabi w bunkrze”. USGA uważa, że jeżeli grabie będą pozostawiane poza bunkrem uprości to procedury związane z Regułami Gry w Golfa. Reg. 24-1a mówi, że: „Jeżeli piłka nie leży w utrudnieniu lub na nim, może ono zostać usunięte. Jeżeli piłka się przesunie, powinna zostać odłożona na miejsce i nie stosuje się żadnej kary, pod warunkiem, że ruch piłki jest bezpośrednio skutkiem usuwania utrudnienia. W innych wypadkach zastosowanie znajduje reguła 18-2a.” Ustalenie czy ruch piłki jest bezpośrednio skutkiem usuwania utrudnienia może być problematyczne. Może też okazać się niemożliwe odłożenie piłki na miejsce z przyczyn ukształtowania bunkra. Umieszczanie grabi poza bunkrami dla wielu zawodników jest wygodniejsze, ponieważ często zamiast wpaść do bunkra piłka zatrzymuje się na grabiach, pozostając poza bunkrem.
W Pine Valley rozwiązano to inaczej. Na polu, na którym piasek to ponad 2 ha terenu, nie ma w ogóle grabi. Lokalna etykieta mówi, aby bunkry zagrabiać stopami lub kijem golfowym, a raz w tygodniu pracownicy dokładnie równają piasek. Jeszcze lepsze rozwiązanie przyjął R&A;dla British Open. Grabie zostają zabierane z pola na czas turnieju i tylko obsługa pola zagrabia bunkry za każdym razem.