Zarząd PZG zostaje!

Po wielu sporach proceduralnych, po ponad sześciu godzinach przedstawiania swoich racji przez zwolenników i przeciwników zarządu stosunkiem ok. 30 głosów za i 20 przeciw delegaci postanowili zaufać zarządowi i nie odwoływać go na wniosek komisji rewizyjnej. Jak widać uznano że zarzucane zarządowi niedociągnięcia nie są jak widać według delegatów wystarczające do odwołania zarządu.
Na uwagę zasługują słowa prezesa Piotra Mondalskiego iż fakt oddania ok. 20 głosów przeciwko zarządowi traktuje jako żółtą kartkę dla zarządu i ma nadzieję że wszyscy którzy nie byli zadowoleni z dotychczasowej działalności zarządu włączą się aktywnie w budowanie i działalność związkową.
Przed zarządem postawiono szczególne wyzwanie,
większość członków będzie się teraz szczególnie dokładnie przyglądać jego poczynaniom. Jak widać procedury demokratyczne sprawdzają się w sytuacjach konfliktowych i zwycięża demokracja!
Migawki z zgromadzenia delegatów zamieścimy w naszej telewizji internetowej za kilka dni.