System informatyczny – Eagle

Polski Związek Golfa (PZG) podpisał umowę na rozwój specjalistycznego systemu informatycznego – Eagle, który po zmianach zapewni PZG większą profesjonalizację rozgrywanych w Polsce turniejów, na wzór światowych rozgrywek organizowanych m.in. przez PGA (Professional Golf Association). Dzięki współpracy z gliwicką spółką technologiczną LGBS, poprawie ulegnie przede wszystkim jakość obsługi turniejów oraz bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie. Obecnie system Eagle PZA obejmuje w Polsce ponad 3000 zawodników zrzeszonych w 54 klubach golfowych.

Aplikacja PZG Eagle, która rozwijana będzie przez firmę LGBS, jest rodzajem systemu administracyjnego – bazy danych, służącej PZG do profesjonalnego przetwarzania wyników turniejów oraz wyliczania handicapu (czyli poziomu zaawansowania) poszczególnych zawodników. Podpisana umowa zakłada rozwój i utrzymanie aplikacji, w tym poprawienie bezpieczeństwa magazynowanych w niej danych. Aplikacja będzie obsługiwała niemal wszystkie cykle turniejów organizowane w Polsce, zarówno te przeznaczone dla profesjonalistów, jak i amatorów.

– Rozwój systemu Eagle zapewnia nie tylko sprawniejsze przetwarzanie wyników turniejów czy handicapu poszczególnych graczy, ale także większe bezpieczeństwo gromadzonych przez nas danych. To z pewnością ważny krok w kierunku poprawienia jakości obsługi turniejów, a tym samym profesjonalizacji polskiego golfa – mówi Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Golfa.

Powstały we współpracy z Microsoft, PZG Eagle został stworzony w celu prowadzenia turniejów golfowych, rejestracji klubów oraz graczy PZG (jak również zawodowców i amatorów spoza PZG uczestniczących w polskich turniejach), a także zarządzania składkami PZG oraz umożliwienia łatwiejszej komunikacji pomiędzy PZG a klubami oraz ich członkami. Podstawowa wersja systemu, która rozwijana będzie przez gliwicki LGBS, została stworzona w roku 2007, we współpracy z firmą Microsoft.

– Funkcjonujący w ramach PZG system Eagle jest obecnie jednym z najlepszych systemów bazodanowych funkcjonujących w polskim sporcie, który – by takim pozostał – musi oczywiście ulegać ciągłym ulepszeniom. Jego rozwój zapewni związkowi nie tylko sprawniejszą obsługę turniejów, ale także zdecydowanie większe bezpieczeństwo gromadzonych informacji, w tym danych dotyczących poszczególnych zawodników. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy możemy bezpośrednio brać udział w profesjonalizacji polskich rozgrywek golfowych – mówi Wojciech Wolny, prezes zarządu LGBS.