Z jakim testem do Hiszpanii?

Z jakim testem do Hiszpanii?

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rodzaju testów przy wjedzie do Hiszpanii, podajemy aktualnie obowiązujące (do odwołania) przepisy prawa. Mamy nadzieję, że ta publikacja rozwieje wiele istniejących wątpliwości.

Obowiązująca od 23 listopada 2020r (z aneksem z dnia 10 grudnia) ustawa, która reguluje warunki wjazdu na teren Hiszpanii (w tym Wyspy Kanaryjskie) mówi, że wszyscy pasażerowie przybywający drogą lotniczą i morską z krajów/regionów znajdujących się w strefie wysokiego ryzyka zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19.  Poza tym, od 1 lipca 2020, dla wszystkich istnieje obowiązek wypełnienia formularza kontroli sanitarnej FSC. Osób wjeżdżających do Hiszpanii drogą lądową przepisy te nie dotyczą.

Testy, które wymienia ustawa to testy molekularne: PCR, RT-PCR, RT-LAMP (Reverse Transcriptase Loop-Mediaded Isothermal Amplification), TMA  (Transcription Mediaded Amplification) – tego ostatniego testu raczej nie wykonuje się w Polsce. Nie akceptuje się testów antygenowych, na przeciwciała, serologicznych czy innych niewymienionych w ustawie. Test powinien być wykonany na nie więcej niż 72 godziny przed przybyciem do Hiszpanii, to znaczy, że między pobraniem wymazu, a godzinną oddawania nie może upłynąć  więcej niż 72 godziny. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia. Wynik testu powinien być wydany w jednym z czterech języków: hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Może być przedstawiony w formie papierowej, ale tylko w oryginale, lub cyfrowej, wówczas okazujemy go w telefonie czy tablecie. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są osoby podróżujące tranzytem przez Hiszpanię, tzn. nieopuszczające strefy międzynarodowej lotniska.

Formularz Kontroli sanitarnej FSC online dostępny jest na stronie www.spth.gob.es lub w aplikacji App SPAIN TRAVEL HEALTH â SpTH. Po wypełnieniu formularza generuje się kod QR, który będzie skanowany przez służby w portach lotniczych i morskich po przybyciu do Hiszpanii. W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza online można skorzystać z jego formy papierowej dostępnej na stronie: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm . Znajdujące się tam formularze (oddzielne na samolot i na statek) dostępne są w 4 wersjach językowych i są interaktywne. Mo żna je więc najpierw wypełnić i wydrukować lub wydrukować i potem wypełnić ręcznie. Są one tak samo ważne jak kod QR.

Formularz kontroli sanitarnej, link do obowiązującej ustawy oraz link do aktualnej listy państw znajdujących się w strefie ryzyka znajduje się na stronie Spain Travel Health www.spth.gob.es.

Lista krajów/regionów wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-jest regularnie aktualizowana na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli ChoróbECDC. Obecna lista ważna jest do 7 marca. Warto przed wyjazdem sprawdzić, czy kraj, z którego będziemy podróżować  do Hiszpanii znajduje się w tym wykazie. Polska aktualnie się w nim znajduje.

Przy okazji informujemy, że nie ma jeszcze żadnych regulacji pozwalających na wjazd osobom zaszczepionym czy tzw. Ozdrowieńcom. Gdy tylko przepisy takie zostaną opublikowane, niezwłocznie zostaną o tym poinformowane media i sektor turystyczny.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl