Meridiany

                  Według kanonów medycyny tradycyjnej krążenie "energii" Qi w żywym organizmie odbywa się ściśle wytyczonymi szlakami, tzw. kanałami. Kanały te, biegnące głównie wzdłuż ciała, nazwane zostały przez Europejczyków kanałami energetycznymi, południkami, meridianami. Meridiany, poprzez system odchodzących od nich cienkich odgałęzień, łączą określone punkty na powierzchni ciała z odpowiednimi narządami