Meridiany

                 

Według kanonów medycyny tradycyjnej krążenie “energii” Qi w żywym organizmie odbywa się ściśle wytyczonymi szlakami, tzw. kanałami. Kanały te, biegnące głównie wzdłuż ciała, nazwane zostały przez Europejczyków kanałami energetycznymi, południkami, meridianami.

Meridiany, poprzez system odchodzących od nich cienkich odgałęzień, łączą określone punkty na powierzchni ciała z odpowiednimi narządami wewnętrznymi. Na obwodzie kończyn poniżej stawów łokciowych i kolanowych meridiany łączą się między sobą w pary za pośrednictwem gałązek łączących (Luo). W ten sposób tworzy się sieć oplatająca całe ciało. Umożliwia to swobodne krążenie Qi i przejście z jednego meridianu do drugiego, z narządu do narządu, a przez to zachowanie energetycznej równowagi organizmu.

Tradycyjna medycyna dzieli meridiany na główne i dodatkowe.
Meridiany główne biorą swoją nazwę od narządów, z którymi się łączą i na które oddziałują. Meridiany główne są symetryczne, co oznacza, że taki sam meridian występuje po lewej i po prawej stronie. Po każdej stronie ciała człowieka przebiega, 12 meridianów głównych. Na każdym z nich jest od 9 do 67 punktów akupunktury. Wszystkie te meridiany mają dwie części: zewnętrzną – biegnącą po powierzchni ciała, na której leżą wszystkie punkty, oraz wewnętrzną, biegnącą wewnątrz i zmierzającą do odpowiadających im narządów.
Meridiany należą odpowiednio do Yin lub Yang.
Poza meridianami głównymi na ciele człowieka są jeszcze dodatkowe, różniące się od głównych tym, że nie są połączone z narządami wewnętrznymi, nie mają własnego krążenia energii Qi. Dwa z nich, główny regulator przedni i główny regulator tylny, są wyjątkiem. Biegnąc w linii środkowej ciała, tylnej i przedniej, mają połączenia z meridianami głównymi i zarządzają nimi. Zrównoważony przepływ lub energia, kiedy nie jest jej za dużo ani za mało, sprzyjają zdrowiu. Podstawą zdrowia jest prowadzenie zrównoważonego stylu życia, czyli umiar we wszystkim.

Widzimy tę harmonię i równowagę w życiu, jako równowagę między energiami yin i yang – lub prościej mówiąc, energią męską i żeńską – dwiema przeciwstawnymi i katalizującymi energiami wszechświata. Joga i medytacja działając na tych kanałach energetycznych, wspiera przepływ energii przez ciało. Również akupunktura wraz z innymi metodami leczenia opartymi na energii ciała, pomaga naszemu zdrowiu i samopoczuciu.

dr Jolanta Ignaszewska-Kühbauch

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl