Główne zmiany wprowadzone w wydaniu 2008 r.

Główne zmiany wprowadzone w wydaniu 2008 r.

UWAGI OGÓLNE

Zmiany w Regułach na 2008 ogólnie dzielą się na dwie szerokie kategorie:
(1) te które poprawiają przejrzystość reguł i
(2) te, które redukują kary w pewnych warunkach gwarantując, że są one proporcjonalne.

DEFINICJE

Porada
Poprawka pozwala na wymianę informacji o odległości, i nie traktuje tego jako porady.

Zgubiona piłka
Poprawiono, aby wyjaśnić problemy piłki podmienionej i włączyć pojęcie „dystans i uderzenie” (patrz odpowiednie zmiany w regułach 18-1, 24-3, 25-1c, 26 i 27-1).

Mecze.
Definicja wycofana i zastąpiona przez dwie nowe definicje „Formy gry w match play” i „Formy gry w stroke play”.

REGUŁY

Reguła 1-2. Wywieranie wpływu na piłkę
Dodano uwagę, aby wyjaśnić co powoduje poważne złamanie reguły 1-2.

Reguła 4-1. Kształt i wykonanie kijów golfowych
Poprawiono, aby zredukować karę za niesienie, ale nie używanie nie zatwierdzonego kija lub kija niezgodnego z regułą 4-2,
z dyskwalifikacji na taką samą jak w przypadku niesienia więcej niż 14 kijów.

Reguła 12-1. Szukanie piłki; znalezienie piłki
Poprawiona, aby włączyć szukanie piłki w sztucznym utrudnieniu.

Reguła 12-2. Identyfikacja piłki
Poprawiono, aby pozwolić graczowi na podniesienie swojej piłki w celu identyfikacji w hazardzie (zobacz odpowiednią zmianę w regule 15-3, usuwając wyjątek z kary za zagranie niewłaściwą piłkę z hazardu).

Reguła 13-4. Piłka w hazardzie; Zabronione działania
Wyjątek 1 poprawiono w celu przejrzystości; Wyjątek 2 poprawka odnosi się do reguły 13-2 i eliminuje odniesienie się co do pomocy graczowi w dalszym rozgrywaniu dołka; Wyjątek 3 dodany w celu uwolnienia gracza od kary zgodnie z regułą 13-4a (testowanie stanu hazardu) w pewnych okolicznościach

Reguła 14-3. Niedozwolone przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe użycie sprzętu
Poprawiono i odniesiono się do nietypowego użycia sprzętu (patrz również na nowy wyjątek o użyciu sprzętu w tradycyjnie akceptowany sposób) i nowy wyjątek dodany dla graczy, którzy mają oficjalne medyczne powody, aby używać sztucznych urządzeń lub nietypowego sprzętu.
Dodano uwagę aby wyjaśnić, że można wprowadzić regułę lokalną, zezwalającą na użycie urządzeń do pomiaru odległości; poprzednio zawarte wyłącznie w decyzjach

Reguła 15-2. Piłka podmieniona
Dodano wyjątek, aby uniknąć podwójnego karania w sytuacji, gdy gracz nieprawidłowo podmienia piłkę i gra z niewłaściwego miejsca (patrz na związane z tym zmiany w regule 20-7c)
Reguła 15-3. Niewłaściwa piłka
Poprawka usuwa wyjątek z karania za granie niewłaściwą piłką w hazardzie (patrz na związane zmiany w regule 12-2, pozwalające graczowi na podniesienie piłki w hazardzie w celu identyfikacji).

Reguła 16-1e. Stawanie okrakiem nad linią puttowania lub stanie na niej
Dodany wyjątek mówi, że nie ma kary za działanie niezamierzone lub w celu uniknięcia ustawienia się na linii puttowania innego gracza, poprzednio zawarte tylko w decyzjach.

Reguła 18. Piłka w spoczynku przesunięta
Zmieniono określenie kary, aby zapobiec podwójnemu karaniu, kiedy gracz podniesie piłkę bez upoważnienia i nieprawidłowo ją podmieni (patrz na odpowiednie zmiany w regułach 15-2 i 20-7c).

Reguła 18-1. Piłka w spoczynku przesunięta; Przez czynnik zewnętrzny
Wprowadzono uwagę, w celu wyjaśnienia procedury kiedy piłka mogła zostać poruszona przez czynnik zewnętrzny

Reguła 19-2. Piłka odbita lub piłka zatrzymana przez gracza, partnera, caddiego lub sprzęt
Poprawka redukuje karę zarówno w match play jak i w stroke play do jednego uderzenia.

Reguła 20-3a. Kładzenie i odkładanie; przez kogo i gdzie
Poprawka redukuje karę za położenie lub odkładanie piłki przez osobę nieupoważnioną, do jednego uderzenia

Reguła 20-7c. Gra z niewłaściwego miejsca; Stroke play.
Dodano uwagę, aby uniknąć podwójnego karania w przypadku gdy gracz gra z niewłaściwego miejsca i nieprawidłowo podmienia piłkę (patrz na związane z tym zmiany w regule 15-2c)
Reguła 24-1. Sztuczne utrudnienia ruchome
Poprawka umożliwia przytrzymywaną, trzymaną lub usuniętą chorągiewkę przesunąć, podczas gdy piłka jest w ruchu.

Reguła 24-3. Piłka w sztucznym utrudnieniu -nie znaleziona
Reguła 25-1c Piłka w nienormalnych warunkach ziemnych-nie znaleziona
Reguła 26-1. Przeszkody wodne (łącznie z bocznymi przeszkodami wodnymi)
Reguła 27-1. Dystans i uderzenie; Piłka poza granicami pola; Piłka nie znaleziona w ciągu pięciu minut
W powyższych regułach termin “wystarczające dowody? zastąpiono przez sformułowanie “wiadome lub praktycznie pewne” podczas ustalania czy nieznaleziona piłka może być uznana za zgubioną w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3), w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1) lub w przeszkodzie wodnej (Reguła 26-1). Patrz odpowiednie zmiany w definicji ?Piłka zgubiona? i regule 18-1.