Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

PO raz pierwszy w historii polskiego golfa zwoływane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie na którym zostanie poddane pod głosowanie odwołanie zarządu Polskiego Związku Golfa. Wydawałoby się że zarząd radzi sobie doskonale i pchnął na właściwe tory polskiego golfa. Jednak coś jest na rzeczy skoro komisja rewizyjna postanowiła podjąć tak drastyczne kroki. Co nas czeka i kto będzie kierował PZG po walnym? Nie wiemy czy w przypadku odwołania zarządu zasadne będzie wybieranie nowego prezesa na tym samym zebraniu. Czy znani są już jacyś chętni kandydaci? Nam o tym jeszcze oficjalnie nic nie wiadomo, z plotek co nieco wiemy, ale to chyba nie pora na ich powtarzanie. W przypadku nowej kandydatury powinniśmy chyba jako zwykli członkowie poznać bliżej ewentualnych pretendentów. Wówczas możemy wpłynąć ba nawet zobowiązać naszych delegatów od głosowania według oczekiwań naszego klubu a nie według ich widzimisię. Wszystko to oczywiście zależy od zwyczajów panujących w danych klubach. Sprawy to niewątpliwie ważne dla naszej organizacji, powinniśmy więc rozważać je roztropnie i bez zbędnych emocji.
Póki co zamieszczamy informację odnośnie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa. Czyli najwyższej władzy związku.
Zbigniew Folta

Tekst komunikatu rozesłanego do członków PZG.

Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa, na wniosek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa z dnia
30 marca 2009 r., wykonując postanowienia §23, ust.6 i 7 Statutu Polskiego Związku Golfa, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 30 czerwca 2009
roku w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia 32, w sali konferencyjnej Agat, w pierwszym
terminie na godzinę 12:00, oraz w drugim terminie na godzinę 12:30, z następującym porządkiem
obrad, wnioskowanym przez Komisję Rewizyjną:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania
uchwał.
5. Wybór Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
a) Statutowej
b) Uchwał i Wniosków
c) Skrutacyjnej
d) Mandatowej
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowości dotyczących zmian paragrafów „1”, 14”
i „23” w Statucie PZG.
7. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie dokonanych zmian paragrafów „1”, 14” i „23”
Statutu.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących przywrócenia treści paragrafów „1”, 14” i „23” Statutu.
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o odwołanie Prezesa i członków Zarządu w trybie paragrafu 27 ust.4 i
paragrafu 17 ust.1.
10. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o odwołanie Prezesa i członków Zarządu
11. Głosowanie w sprawie odwołania Prezesa i członków Zarządu.
12. Wybory nowego Prezesa i członków Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa i członków Zarządu.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Zgromadzenia
Zgodnie z postanowieniami § 23 ust.7 Statutu PZG, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów
Członkom obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

Liczba delegatów przysługująca klubom – członkom PZG
na NWZD w dniu 30 czerwca 2009

1 A&A;Golf Club spółka z o.o. 1
2 Amber Baltic Golf Club stowarzyszenie 2
3 Augustowski Klub Golfa stowarzyszenie 1
4 Binowo Park Golf Club stowarzyszenie 3
5 City Golf Club Wrocław stowarzyszenie 2
6 Euler Hermes City Golf stowarzyszenie 1
7 First Wrocław Golf Club stowarzyszenie 1
8 Gdańsk Golf & Country Club stowarzyszenie 1
9 Gliwicki Klub Golfowy stowarzyszenie 1
10 Golf Club Bytkowo stowarzyszenie 3
11 Golf Club Pszczyna stowarzyszenie 1
12 Golf Palace & Country Club stowarzyszenie 1
13 Golfstok Białystok stowarzyszenie 1
14 Golf-Swing Józefów działalność gosp. 1
15 Gorzowski Klub Golfowy stowarzyszenie 0
16 KG First Warsaw Golf & Country Club stowarzyszenie 3
17 Klub Golfowy Lisia Polana spółka z o.o. 1
18 Klub Golfowy Toya stowarzyszenie 3
19 Klub Golfowy Wierzchowiska stowarzyszenie 1
20 Koniński Klub Golfowy stowarzyszenie 1
21 Kraków Valley Golf & CC stowarzyszenie 2
22 Łukęcin Golf & Relax Club stowarzyszenie 0
23 Mazury Golf & Country Club stowarzyszenie 3
24 Modry Las Golf Club spółka akcyjna 1
25 Opolski Klub Golfowy stowarzyszenie 1
26 Panorama Golf Club org. pożytku publ. 2
27 Pierwszy Kaliski KG stowarzyszenie 1
28 Pierwszy Lubelski Klub Golfowy stowarzyszenie 2
29 PlayGolf Club spółka z o.o. 4
30 Podkarpacki Klub Golfowy stowarzyszenie 1
31 Polonia Golf Club stowarzyszenie 1
32 Rosa Private Golf Club stowarzyszenie 1
33 Royal Golf Club Wilanów stowarzyszenie 2
34 Royal Kraków Golf & Country Club stowarzyszenie 2
35 Rybnicki Klub Golfowy stowarzyszenie 1
36 Rycerski Klub Golfowy spółka z o.o. 1
37 Sierra Golf Club stowarzyszenie 2
38 Śląski Klub Golfowy stowarzyszenie 3
39 Tatfort Golf Club stowarzyszenie 1
40 Tokary Golf Club stowarzyszenie 2
41 Tower Golf Club spółka akcyjna 1
42 Warsaw Golf Promotion spółka z o.o. 1
43 Wielkopolski Klub Golfowy stowarzyszenie 1