Aby grało się bezpieczniej

Aby grało się bezpieczniej

Uderzenie piłką lub kijem, złamanie ręki czy nogi, krwotok, zawał serca – możemy sobie wyobrazić taki wypadek lub nawet mogliśmy być jego świadkiem. Niestety, większość z nas nie wie, jak się w takiej sytuacji zachować. Warto zadać sobie pytanie, czy mój klub jest odpowiednio przygotowany na wypadek, kiedy doznam kontuzji czy ataku serca.

Sprawa jest stosunkowo prosta, wystarczy przeszkolić personel z zasad udzielania pierwszej pomocy, i zaopatrzyć go w dobrze wyposażoną apteczkę i automatyczny defibrylator oraz system łączności, aby skutecznie, szybko i profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym członkom klubu.

Skuteczność udzielenia pierwszej pomocy zależy od wykonania czynności, które przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) zostało nazwane łańcuchem przeżycia. Elementami tego łańcucha są:

1. Szybkie wezwanie pomocy.
2. Szybkie rozpoczęcie masażu klatki piersiowej i sztucznego oddychania.
3. Szybka defibrylacja (najlepiej w pierwszych 3 – 5 minutach).
4. Szybka pomoc zawodowej ekipy ratunkowej – pogotowia.

Według. badań prowadzonych w USA kluby golfowe są miejscem, gdzie statystycznie występuje wiele zasłabnięć. Analiza miejsc, w których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w okręgu Seattle King Country w stanie Washington pokazuje, iż pola golfowe zajmują aż 6 pozycję wśród kategorii miejsc szczególnie narażonych. Dlatego bezpieczeństwo jest traktowane tam bardzo poważnie.

Golf safe

W Ameryce, dedykowane specjalnie do klubów golfowych programy Golf Safe, oferują stworzenie systemów bezpieczeństwa. Programy takie promują organizacje zrzeszające golfistów jak i kluby golfowe. Wszyscy pracownicy klubu muszą wiedzieć, jak zareagować, gdy są świadkiem zasłabnięcia człowieka czy nawet zwykłego skaleczenia. Posiadają łączność radiową i bardzo szybko są w stanie wezwać przeszkolony personel zaopatrzony w apteczkę i defibrylator. Sprzęt ratunkowy znajduje się najczęściej w recepcji klubu. Część pracowników posiada certyfikaty ratownicze. Muszą zabrać apteczkę i defibrylator, i jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego.
Większość menadżerów pól golfowych w USA potwierdza fakt, że mieli przypadki zasłabnięć swoich klientów. Wdrażając systemy bezpieczeństwa w klubach golfowych Amerykanie podkreślają kilka rzeczy:
• Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów. Problemy kardiologiczne posiada coraz więcej osób młodych
• Pola golfowe są rozległymi obszarami, położonymi najczęściej z dala od miast, przez co jest to jedno z najgorszych miejsc, w którym może cię dopaść atak serca – przyjazd karetki trwa dość długo.
• Z pól golfowych korzysta w Ameryce bardzo dużo osób w podeszłym wieku, potencjalnie zagrożonych atakiem serca

Organizacja systemu ratowniczego dla klubu golfowego opiera się na kilku krokach:

• Analiza obiektu, która pomoże w ustaleniu koniecznej ilości przeszkolonych osób i potrzebnego sprzętu – oraz jego rozmieszczenia.
• Opracowanie procedur ratunkowych, czyli określenie krok po kroku sposobu postępowania w razie wypadku. System powinien uwzględniać wiele aspektów jak np. czas pracy klubu, czas pracy pracowników, zmianowość, rotacja, rozmieszczenie sprzętu. Ważne jest także opracowanie systemu łączności w ten sposób, aby pomoc mogła przyjść jak najszybciej.
• Zakup sprzętu, szkolenie personelu i wdrożenie procedur.
• Kontrola działania systemu (uzupełnianie zużytej lub przeterminowanej zawartości apteczek, kontrola stanu defibrylatorów, szkolenia przypominające).

Podstawą jest odpowiednie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Na 8-16 godzinnym kursie wykładane są podstawy zasad udzielania pierwszej pomocy, wzywania karetki, postępowania przy skaleczeniach, złamaniach, omdleniach. Ważne jest praktyczne szkolenie na manekinach sztucznego oddychania, masażu klatki piersiowej i podłączania automatycznego defibrylatora. Na polu golfowym powinny w widocznym miejscu znajdować się apteczka i automatyczny defibrylator. Apteczka powinna być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (rękawice gumowe, maseczkę do sztucznego oddychania), opatrunki (bandaże, plastry, kompresy jałowe), chustki do dezynfekcji, opatrunki na oparzenia, odpowiednie nożyczki i folię zapewniającą komfort termiczny poszkodowanemu.

Defibrylatory są niezwykle proste w obsłudze. Same wydają polecenia, dając wskazówki jak prowadzić akcję reanimacyjną. W USA obowiązującym standardem dla miejsc publicznych, jest posiadanie defibrylatora. Dla przykładu w hrabstwie Hillsborough na Florydzie jest zainstalowanych ponad 200 defibrylatorów z czego aż 13 w klubach golfowych. Jeżeli człowiekowi zatrzyma się serce w tzw. mechanizmie migotania komór jedynym sposobem ratunku jest jak najszybsze przepuszczenie przez ciało impulsu elektrycznego – defibrylacja. Jeżeli personel klubu nie będzie miał defibrylatora szanse na przeżycie maleją 10 proc. na minutę, czyli po 10 minutach są prawie równe 0. Nawet w warunkach miejskich dojazd karetki w tak krótkim czasie jest rzadkością.

Fakt z posiadania systemu bezpieczeństwa nie jest ukrywany przed członkami klubu. Muszą oni wiedzieć do kogo i jak zwracać się o pomoc. Obecność na polu golfowym przeszkolonego personelu, odpowiednio zaopatrzonego w apteczkę i defibrylator stwarza członkom poczucie bezpieczeństwa.

www.golfsafe.com – program bezpieczeństwa dla pól golfowych;
www.aed.pl – Lifepak ratunek dla serca – pierwszy w Polsce kompleksowy program powszechnego dostępu do defibrylatorów.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl