Poprawne chippowanie

Jak wszyscy dobrze wiemy “ krótka gra” jest najważniejszym elementem gry w golfa. Jest to obszar gdzie tracimy najwięcej uderzeń, a mimo to niestety rzadko go ćwiczymy.
Większość amatorów próbuje w czasie chippowania „podnieść” piłkę do góry używając do tego nadgarstków. Efektem tego jest to, że piłka trafiana jest dolną krawędzią główki kija i przetacza się ona po powierzchni greena bez osiągnięcia jakiejkolwiek wysokości.
Kluczem do poprawnego chippowania jest odpowiednie ustawienie przed uderzeniem.
Po pierwsze, stopy powinny być nieco bliżej siebie niż ma to miejsce w czasie normalnego swingu. Spowodowane jest to tym, że nie potrzebujesz teraz wykonywać pełnej rotacji ciała, więc nie potrzebujesz też szerokiej podstawy, utrzymującej ciało w równowadze w trakcie uderzenia.
Po drugie, piłka powinna być umieszczona pośrodku, pomiędzy stopami.
Trzeci punkt jest najbardziej istotny ze wszystkich. Po wykonaniu poprzednich instrukcji przenieś 60 % ciężaru ciała na lewą stronę i przesuń ręce do pozycji, kiedy są one naprzeciwko lewego uda.
Taka pozycja ciała spowoduje, że będziesz mieć bardziej stromy backswing i w rezultacie trafisz pod piłkę, która następnie wtoczy się na łopatkę kija i zostanie wybita do góry dzięki kątowi nachylenia łopatki. Tym samym nadgarstki nie muszą pomagać w podbiciu piłki do góry.