Nieruchomości przy polach golfowych

Z badań zrealizowanych na zlecenie, portalu Golfproperties.pl przez Grupę IQS wynika, że blisko połowa najzamożniejszych Polaków uznała, nieruchomości umiejscowione przy polach golfowych za temat interesujący, któremu warto się przyglądać.

„Kryzys dotknął zamożnych jedynie w niewielkim stopniu” – twierdzi Maciej Kawecki, prezes GolfProperties.pl, portalu zajmującego się inwestycjami na rynku nieruchomości – „Jedynie, co czwarty twierdzi, że w minionym roku ich sytuacja finansowa pogorszyła się. Co istotne 1/3 respondentów twierdzi, iż ich sytuacja finansowa uległa poprawie. To duża, różnica w porównaniu z innymi rynkami, jak np. amerykańskim, gdzie kryzys dokonał wśród elit finansowych sporego spustoszenia”.

Fakt, że najzamożniejsi Polacy, niemal suchą stopą przeszli przez kryzys i potwierdza panujący wśród nich optymizm – przeszło 70% z nich twierdzi, że najbliższe 12 miesięcy będzie dla ich finansów lepsze, lub przynajmniej tak samo dobre jak poprzednie. A skoro tak, to kryzys może być dobrą okazją do korzystnego zainwestowania pieniędzy – 65% badanych zamierza w ciągu najbliższego czasu kupić jakąś nieruchomość.
Potwierdza to Maciej Kawecki z GolfProperies.pl – „Wśród naszych respondentów przeszło, co drugi zastanawia się nad zakupem nieruchomości i to nie koniecznie tylko w Polsce. Pojawiają się tacy, którzy myślą o inwestycjach w Hiszpanii, Portugalii czy Francji, gdzie po ubiegłorocznych przecenach można kupić dom lub apartament w bardzo atrakcyjnej cenie gwarantującej w przyszłości przyzwoite stopy zwrotu z takiej inwestycji”.

Wydaje się, że kryzys może być także dobrym czasem do popularyzacji nieruchomości usytuowanych w pobliżu pól golfowych. Wprawdzie dotąd spotkało się z nimi jedynie 21% badanych, ale blisko połowa (45%) stwierdziła, że temat jest interesujący i warto przejrzeć mu się z bliska.

Najbliższą okazją do popularyzacji tematu nieruchomości przy polach golfowych, może stać się konferencja ”Golf Investment & Development”, którą GolfProperies.pl organizuje w połowie września w warszawskim hotelu Sofitel Victoria i której Golfpl.com jest patronem medialnym.