Walne w Binowie

Binowo park Golf Club odbył swe walne zebranie we wtorek, 23 marca. Zaczęło się, jak to zwykle bywa w naszych polskich klubach, w drugim terminie (godzinowym) gdyż przybyło tylko 20 członków. Jednak okazali się oni pracowici i nie tylko przyjęli sprawozdanie zarządu i udzielili mu absolutorium, ale też wprowadzili cztery zmiany do klubowego statutu. Jedna z nich mówi… o skróceniu czasu pomiędzy pierwszym i drugim terminem rozpoczęcia walnych.
Gros czasu w dyskusji zajęła sprawa zbliżającego się walnego zgromadzenia Polskiego Związku Golfa. Po wysłuchaniu dość szczegółowych relacji z przygotowań do kwietniowego walnego PZG zrezygnowano wprawdzie z przyjmowania uchwały kierunkowej dla swych delegatów, jednak dyskusja ma stanowić dla nich wskazówkę. Delegatami na walne posiedzenie PZG wybrano Rafała Zmysłowskiego, Kazimierza Mendaka, Jarosława Dobrzyńskiego i Sławka Pińskiego. Temu ostatniemu przypomniano natomiast ubiegłoroczne zobowiązanie, o zainstalowaniu sprężarki do czyszczenia butów golfowych z trawy.