Zmiana w Regułach Gry

Na początku grudnia R&A i USGA ogłosiły nową regułę lokalną anulującą karę za przypadkowe przemieszczenie piłki przez gracza na putting green. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie komitety turniejowe będą mogły ją stosować.

„W ciągu ostatnich kilku lat rozważaliśmy modernizację kary za przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green. Obie organizacje zgodziły się,  że zmiana jest konieczna i zadecydowały, że w tym konkretnym przypadku ważne jest natychmiastowe działanie poprzez wprowadzenie reguły lokalnej, zamiast czekania na kolejne wydanie poprawionych reguł gry w golfa” – powiedział David Rickman, dyrektor wykonawczy zarządu R&A.

Thomas Pagel, główny dyrektor departamentu Reguł gry w golfa i Statusu Amatora w USGA, dodał, że eliminacja kary jest odpowiedzią na uwagi, zgłaszane zarówno przez graczy jak i komitety, dotyczące stosowania aktualnych reguł w sytuacji, gdy gracz przypadkowo przemieści piłkę na putting green: „Zmiana ta jest dobrym przykładem rodzaju modyfikacji w regułach, które mamy nadzieję wprowadzić po całkowitym przeglądzie wszystkich reguł. Cały czas szukamy sposobów ich poprawy, tak aby stały się łatwiejsze do zrozumienia i stosowania.”

Nowa reguła lokalna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. we wszystkich, organizowanych przez R&A i USGA, turniejach mistrzowskich, kwalifikacyjnych i międzynarodowych. Została także przyjęta przez organizatorów PGA Tour, European Tour, LPGA, PGA of America i Masters Tournament.

Poniżej rekomendujemy brzmienie nowej reguły lokalnej, dla komitetów, które będą chciały ją wprowadzić:

“Reguły 18-2, 18-3 i 20-1 zmienione są w następujący sposób:

Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partner, jego przeciwnika lub któregoś z ich caddie lub sprzęt.

Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.

Ta reguła lokalna ma zastosowanie, gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe.

Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce”.

Więcej informacji o nowej regule lokalnej na stronie www.RandA.org.

ze str.ony PZGreg

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl