Spacer po ogrodzie

Spacer po ogrodzie           ... iść naprzód, nawet zwykłą ścieżką codzienności  niepewną i zdradliwą to aktywność tego, kto poszukuje siebie...           Trakty komunikacyjne są bardzo ważnym   elementem ogrodu. Od ich układu i surowca z jakiego są wykonane zależy czy będą spójne z otoczeniem, czy... przedobrzymy i efekt końcowy będzie nie najlepszy. Oprócz funkcji praktycznej (muszą być