Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie Delegatów.

Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że 30 marca do zarządu Polskiego Związku Golfa wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG. Według naszej wiedzy zarząd ma trzy miesiące na zwołanie takowego nadzwyczajnego zgromadzenia, a więc powinno się ono odbyć do 30 czerwca br. Zgodnie ze statutem Zarząd zobowiązany jest podać do wiadomości członków wraz z projektem porządku dziennego najpóźniej na 6 tygodni przed terminem tegoż zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane i winno odbyć się w terminie 3 miesięcy od daty złożenia Prezesowi odpowiedniego wniosku.