Pole golfowe w Kołczewie wydzierżawione!

28 kwietnia w siedzibie OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie doszło do podpisania umowy na dzierżawę pola golfowego w Kołczewie. Nowym dzierżawcą tej atrakcyjnej nieruchomości będzie Spółka z.o.o. pod nazwą„Działka 89”.

W imieniu Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie umowę podpisał Z-ca Dyrektora Paweł Lisowski. Natomiast stronę Spółki „Działka 89” reprezentowali panowie Andrzej Kaliński i Mirosław Aleksander.

Umowa dzierżawy na pole golfowe w Kołczewie została zawarta do listopada 2026r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Nowy dzierżawca zapewnia, że pole golfowe w Kołczewie będzie znakomitym miejscem do gry i nauki tej dyscypliny sportu, relaksu oraz integracji całego środowiska golfistów. – Przyszłość golfa na tym pięknym polu leży tak naprawdę w rękach wszystkich członków klubu – przyznał tuż po podpisaniu umowy pan Andrzej Kaliński.

Istniejące od pod ponad 20 lat w Kołczewie pole golfowe,o łącznej powierzchni 64 hektarów,to jeden z najstarszych tego typu obiektów sportowych w Polsce. W sobotę zaplanowano dzień gospodarczy polegający na uporządkowaniu bałaganu pozostawionego przez poprzedniego dzierżawcę. Przywracanie do stanu używalności potrwa zapewne dłużej, ale jak poinformował nas nowy dzierżawca w niedzielę będziemy mogli już zagrać!  Chętni do pomocy w dniu gospodarczym są oczywicie mile widziani!

 

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl