Healy

Zdrowe komórki – zdrowy organizm


Naukowcy prowadzący badania nad komórkami, dr Robert O. Becker oraz dr Bjorn Nordenstrom (ten drugi piastował niegdyś funkcję Prezesa Komitetu Noblowskiego), odkryli, że przy spadku napięcia błony komórkowej
może dojść do rozwoju wielu ostrych i przewlekłych chorób.
Zgodnie z opracowanym przez nich modelem, zdrowie człowieka uzależnione jest od zdrowia komórek i ich zdolności do wzajemnej komunikacji. Z kolei zdrowie komórki może determinować jeden prosty parametr: napięcie elektryczne błony komórkowej.
Zgodnie z modelem napięcia błony komórkowej, idealną wartością napięcia komórki jest -70 mV, wówczas komórka ma dość energii do życia i komunikowania się z innymi komórkami. Podczas choroby wartość
ta często spada do -50 mV. Po osiągnięciu poziomu -40 mV może zacząć pojawiać się ból i stan zapalny. Poziom -15 mV, zgodnie z ustaleniami Beckera i Nordenstroma, stanowi wartość progową, poniżej której komórka może się mutować i stać się komórką nowotworową

Model napięcia błony komórkowej
Zgodnie z tym modelem, językiem i kluczem do komunikacji komórkowej są częstotliwości elektryczne. Zastosowany mikroprąd o modulowanej częstotliwości komunikuje się z komórkami za pomocą „języka”
częstotliwości. Tak więc jednym z celów omawianego zastosowania jest przeciwdziałanie zakwaszeniu zewnątrzkomórkowemu i przywrócenie naturalnego napięcia błony komórkowej. Przy opracowywaniu urządzenia Healy kluczową rolę miała wiedza, jakie częstotliwości można zastosować
w tym kierunku. Dzięki zastosowaniu częstotliwości kontrolowanej przez pole informacyjne, urządzenie Healy powinno optymalnie stymulować środowisko komórkowe oraz napięcie błony komórkowej za pomocą określonych, indywidualnie dobranych częstotliwości i prądów.
Tym samym m.in. metabolizm oraz podział komórkowy należy stymulować w taki sposób, aby wzmocnić syntezę ATP, tj. produkcję energii komórkowej oraz syntezę białek będących podstawowym budulcem
ludzkiego organizmu. Funkcja analizy rezonansu urządzenia Healy analizuje czas trwania częstotliwości wymaganej dla danego użytkownika oraz ustawicznie kontroluje postępy w zakresie działania wszystkich zastosowanych częstotliwości. W odpowiednim czasie Healy samoczynnie przełącza się na kolejną częstotliwość i stosuje ją tak długo, aż przestanie być potrzebna, lub do zakończenia maksymalnego czasu stosowania.

Więcej znajdziesz tutaj

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl