Piłka wyżej lub niżej.

Piłka wyżej lub niżej.

Któż z nas nie napotkał na swojej golfowej drodze sytuacji, gdy musiał zagrać piłkę znajdującą się powyżej lub poniżej naszych stóp? Jest to zagranie, które nie występuje na tyle często, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że wymaga ono od nas szczególnego zachowania. Zapominając o tym, niejednokrotnie zdarza nam się zepsuć takie właśnie zagranie. Tego właśnie zagadnienia dotyczy moja porada.
W obydwu przypadkach musimy zmienić nasze ustawienie i zamach. Oznacza to, że i lot piłki nieco się zmieni. Jednym z problemów przy uderzaniu piłki w pochyleniach jest gorsze opanowanie równowagi. Niezależnie od stopnia pochyleń następujące wskazówki pomogą Państwu wykonać pewny zamach i solidny strzał.
Piłka powyżej stóp
Przy uderzeniu piłki, kiedy znajduje się ona powyżej naszych stóp, kij musimy trzymać niżej na uchwycie, skracając w ten sposób jego długość. Ustawiając się do piłki musimy pamiętać, aby stanąć bardziej pionowo uginając mniej kolana niż zwykle i trochę dalej od piłki. Ciężarem starajmy się przesunąć bardziej na palce stóp, co pomoże nam utrzymać równowagę do pochylenia. Następnym ważnym elementem, o którym należy pamiętać jest to, że przy uderzeniu piłki z tej pozycji, piłka ma tendencje do lotu w lewo od celu. Dlatego trzeba pamiętać o korekcie w naszym ustawieniu się i celowaniu na prawo od celu. Bardziej pionowa postawa będzie powodować bardziej płaski zamach. To także ma wpływ na kierunek lotu piłki w lewo od celu, co trzeba wziąć pod uwagę. W ciągu zamachu staramy się utrzymać takie same pochylenie w kolanach i kręgosłupie.
Piłka poniżej stóp
Technika uderzenia piłki z pozycji poniżej stóp, jest w istocie odwróceniem techniki używanej w uderzeniu piłki powyżej stóp. Kij trzymamy na samym końcu uchwytu Ustawiając się do piłki musimy bardziej ugiąć się w biodrach i kolanach by dosięgnąć piłkę, stajemy bliżej piłki z ciężarem bardziej na piętach, co pomoże nam w utrzymaniu równowagi podczas uderzenia. Trzeba pamiętać, że piłka będzie miała tendencje lotu w prawo od celu. Dla tego ważne jest ustawienie i celowanie w lewo, by piłka wróciła na cel. Bardziej pochylona postawa będzie powodować bardziej pionowy zamach (zdj. 6). Bardziej pionowy zamach jest powodem tego, że piłka będzie miała tendencje lotu w prawo. Staramy się prowadzić zamach w spokojnym rytmie, trzymając cały czas trochę więcej ciężaru na piętach i utrzymując takie same ugięcie kolan i kręgosłupa. Mam nadzieję, że używając moich wskazówek, odnajdą Państwo więcej przyjemności uderzając nawet z tak trudnych pozycji, jakimi są piłka poniżej i powyżej stóp. Nie zapominajmy, że obydwa strzały zaliczane są do najtrudniejszych w golfie i dla tego konieczny jest trening takich uderzeń. Pamiętajmy o tym trenując na driving range, gdzie ćwiczymy z reguły uderzenia z płaskiej powierzchni. Warto znaleźć jakiś pochyły obszar, aby przyswoić sobie tę umiejętność. Bez treningu nie jesteśmy później przygotowani do uderzeń tego typu. Zaś złe wyniki osiągane na niektórych dołkach zniechęcają nas do dalszej gry. Pamiętajmy zatem, aby potrenować przynajmniej kilka strzałów z tych pozycji. W następnym wydaniu zajmiemy się uderzeniami piłki z górki i pod górkę.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl