Kiedy będzie pole w Poznaniu?

Golf staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportową, która ma swoich wiernych miłośników. W związku z tym władze Miasta Poznania ogłosiły procedurę dialogu technicznego, której celem będzie uzyskanie informacji od podmiotów specjalizujących się w budowie i zarządzaniu polami golfowymi. Wnioski z postępowania będą mogły posłużyć do oceny możliwości utworzenia parku golfowego w proponowanej przez miasto lokalizacji.
Nowe pole golfowe mogłoby powstać w zachodniej części Poznania w obrębie Krzyżowniki, niedaleko ulic Polanowskiej oraz Słupskiej. Powierzchnia terenu przeznaczona pod pole golfowe wynosi blisko 59 ha. W tym celu Miasto wszczęło procedurę dialogu technicznego “Realizacja 18-dołkowego mistrzowskiego pola golfowego w Poznaniu”. Celem dialogu jest rozeznanie rynku w zakresie partnerów, którzy mogliby zrealizować inwestycję
i nią zarządzać, oszacowanie jej opłacalności i ostateczne sformułowanie opisu zamówienia.

– Chcemy wypracować koncepcję realizacji inwestycji, która będzie odpowiadała potrzebom przyszłych użytkowników pola golfowego, inwestora oraz Miasta – mówi Bartosz Guss dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Procedura dialogu ograniczona jest do podmiotów, które mają doświadczenie
w realizowaniu projektów w co najmniej jednym z poniżej wymienionych zakresów:
– realizacja projektów o charakterze sportowym o wartości co najmniej 2 mln zł,
– zaprojektowanie co najmniej jednego pola golfowego,
– wybudowanie co najmniej jednego pola golfowego,
– zarządzanie polem golfowym lub inwestycją o zbliżonym charakterze.

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać drogą elektroniczną (zp@um.poznan.pl) czy pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania / Wydział Zamówień
i Obsługi Urzędu / pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Wnioski będą przyjmowane do 23 października do godziny 15:30.

Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego zostały zawarte w regulaminie znajdującym się na stronie: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/dialog-techniczny/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-w-przedmiocie-realizacji-uslugi-pn-realizacja-18-dolkowego-mistrzowskiego-pola-golfowego-w-poznaniu,221/

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl